Gerechtshof Den Bosch geeft Jos B. de kans deskundigen opnieuw te verhoren

Het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist op de onderzoekswensen in de zaak Jos B. Tijdens de regiezitting van 6 april heeft de verdediging verschillende onderzoekswensen ingediend voor het hoger beroep, waaronder zo’n 80 getuigenverzoeken. Het OM had voor het hoger beroep geen onderzoekswensen. Jos B. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van Nicky Verstappen in 1998.

Ontvankelijkheidsverklaring bezit kinderporno

De verdachte is in 2018 aangehouden in Spanje vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning en dood van Nicky. Later is daar de aanklacht voor het bezit van kinderporno aan toegevoegd. De verdediging is van mening dat het OM voor het bezit van kinderporno niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard, omdat de verdachte destijds niet voor dat feit is uitgeleverd.

Het hof verwerpt dat verweer op grond van de uitleg van het daarvoor geldende kaderbesluit door het Europese Hof van Justitie. Daarmee is het OM wel ontvankelijk voor dit feit. Het voorwaardelijke verzoek van de verdediging om de Spaanse rechter te horen die heeft ingestemd met de uitlevering wordt op die grond ook afgewezen.

Verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis

De verdediging heeft verzocht om de voorlopige hechtenis van de verdachte op te heffen, zodat hij zijn proces in vrijheid kan afwachten. Het hof wijst dat verzoek af omdat de bezwaren en gronden voor de voorlopige hechtenis nog steeds aanwezig zijn. Er is sprake is van een veroordelend vonnis dat op voorhand juridisch niet evident onjuist blijkt. Dat is op zichzelf al een grond om de voorlopige hechtenis niet op te heffen.

Toegewezen getuigenverhoren

Het hof wijst diverse getuigenverhoren toe. Zo worden forensisch arts Bilo, medisch deskundige Karst, DNA-deskundige Kloosterman en patholoog Van Ingen op zitting gehoord over hun bevindingen.

In 1984 en 1985 was Jos B. verdachte in andere zedenzaken. De 4 slachtoffers in die zaak hebben destijds verklaard over wijze waarop Jos B. hen heeft vastgehouden. De rechtbank Limburg heeft die verklaringen over het specifieke handelen van Jos B. gebruikt om de verdachte te veroordelen voor het overlijden van Nicky. De 4 slachtoffers zullen gezien hun eerdere verklaring over het handelen van Jos B. worden gehoord door de raadsheer-commissaris (RHC). Verhoren door de RHC zijn besloten.

Ook worden er 2 leden van de zoekploeg die Nicky vonden door de RHC gehoord, net als schouwarts de heer Dautzenberg. Hij voerde een schouw op het lichaam van Nicky uit toen hij werd gevonden. De heren die de kledingstukken van Nicky hebben veiliggesteld en naar het NFI hebben gebracht zullen ook worden gehoord door de RHC.

Het laatste verzoek dat is toegewezen is het getuigenverhoor van de heer Kal. Deze DNA-deskundige heeft destijds de match met de verdachte ontdekt. Ook dit verhoor vindt plaats bij de RHC.

De overige verzoeken die waren ingediend, wijst het hof af.

Op 18 juni om 09:00 uur vindt er een pro forma-zitting in deze zaak plaats.(Rechtspraak)

Loading