G4S Aviation had werknemer niet op staande voet mogen ontslaan

SCHIPHOL -Het bedrijf wordt verweten dat het geen deugdelijke eigen onderzoek heeft gedaan en zonder redelijke steun aan de werknemer, die al 20 jaar bij G4S Aviaton werkt, de werkgever heeft ontslagen om zo zich van alle blaam te zuiveren.

De kantonrechter neemt het G4S vooral kwalijk dat het bedrijf blind is gevaren op op het verwijt van Schiphol Nederland B.V. die de werknemer verweet de Schipholregels te hebben overtreden en onzorgvuldig te hebben gehandeld. De kantonrechter zegt in de uitspraak dat het in de gegeven omstandigheden geen dringende reden kan vinden voor het geven an ontslag op staande voet en de Cao-bepalingen waarin definitief intrekken van een Schipholpas als dringende reden is aangemerkt baat G4S ook niet.

Alles draait om een incident dat op 18 januari 2019 heeft plaatsvonden tijdens werkzaamheden op de luchthaven Schiphol blijkt uit een brief die G4S kreeg van Schiphol Nederland B.V.(SNBV)  Volgens die brief is het daarbij gegaan om een overtreding luidend: Het is binnen het luchthavengebied niet toegestaan: (…) in het algemeen iets te doen of na te laten, waardoor de orde of veiligheid binnen het luchthavengebied wordt verstoord of waardoor lichamelijk letsel van personen of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt.

De genoemde brief omschrijft de overtreding van de werknemer als volgt: Door onzorgvuldig handelen, is een passagier op het betreffende security-filter bijna zijn telefoon kwijtgeraakt. Daarnaast is er bij het onderzoek van de Bedrijfsrecherche naar dit incident, in eerste instantie geen volledige openheid van zaken gegeven. SNBV heeft op grond van het voorgaande de Schipholpas van de werknemer ingenomen, aanvankelijk voor de duur van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk, met bepaling – onder meer – dat de werknemer een training genaamd de Basic Aviation Security Training moest volgen en deze met goed gevolg moest afronden, en dat G4S en de werknemer het hiervoor beschreven voorval moesten erkennen.

De kantonrechter is van mening dat het niet vast is komen te staan dat de werkgever in het uitvoeren van de werkzaamheden op Schiphol daadwerkelijk onzorgvuldig heeft gehandeld en evenmin het omstreden handelen aan hem moet worden geduid en waarin G4S simpelweg is blindgevaren op het verwijt  dat SNBV de werknemer heeft gemaakt en op de hieraan door SNBV verbonden gevolgen niet kan worden aangenomen.

Dit brengt mee dat G4S de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd en daarom aan de ex-werknemer een vergoeding van 10.113.91 euro bruto verschuldigd is en daarnaast een billijke vergoeding van 20.000 euro bruto schuldig is.

Geef een reactie