Ex-ambtenaar gemeente Bergen verdacht van corruptie

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat een 52-jarige voormalige ambtenaar van de gemeente Bergen, vervolgen voor ambtelijke corruptie. Dit betekent dat de verdachte zich voor de rechter moet verantwoorden.

Verdenking

Het OM verdenkt de man ervan dat hij in 2006 een hypotheek heeft afgesloten bij een projectontwikkelaar die hij kende vanuit zijn functie bij de gemeente. Daarmee heeft hij volgens het OM een dienst en een gift aangenomen, terwijl hij had kunnen vermoeden dat de projectontwikkelaar iets van hem terug zou kunnen verlangen vanuit zijn functie als gemeenteambtenaar. Het OM ziet de hypothecaire lening als een dienst en een gift omdat de man financieel voordeel heeft genoten van deze hypotheek, zo was er onder andere een lage rente afgesproken.

Andere verdachte niet voor de rechter

In deze zaak is de projectontwikkelaar die de hypothecaire lening verstrekte als verdachte van ambtelijke omkoping aangemerkt. Het gaat om een 83-jarige verdachte. Hij verstrekte de lening vanuit het bedrijf waar hij destijds eigenaar van was. Hij was de enige binnen dat bedrijf die contact had met de ambtenaar.
Vanwege de hoge leeftijd en gezondheidstoestand van deze verdachte, is besloten zijn zaak af te doen met een transactie van €30.000,-. De zaak tegen het bedrijf van deze verdachte is geseponeerd.

Start onderzoek

Naar aanleiding van geruchten die rondgingen op sociale media over ambtelijke corruptie door de 52-jarige verdachte, heeft de gemeente Bergen in maart 2018 een bedrijfsrecherchebureau ingeschakeld voor een feitenonderzoek. Het bureau stelde op basis van dit onderzoek een rapport op.
Op 16 april 2018, deed een burger mede namens twee andere  burgers aangifte bij het OM in Noord-Holland tegen de verdachte wegens ambtelijke corruptie. Het OM bestudeerde hierna het rapport van het bedrijfsrecherchebureau. Na de bestudering van het rapport ontstond er een sterk vermoeden van een strafbaar feit (ambtelijke corruptie) en daarom startte de rijksrecherche (belast met het onderzoek naar mogelijk strafbaar overheidsoptreden) onder leiding van het OM op 9 oktober 2018 een strafrechtelijk onderzoek naar de betreffende ambtenaar. Op 11 oktober 2018 deed ook de gemeente officieel aangifte.

Het onderzoek richtte zich op de verdenking dat de man dankzij zijn functie een hypotheek had kunnen afsluiten bij een projectontwikkelaar en daarnaast van een andere projectontwikkelaar geld zou hebben gevraagd en aangenomen. Deze laatste verdenking kan op grond van het onderzoek niet worden bewezen, dus daar wordt hij niet voor vervolgd.

Gedurende het onderzoek van de Rijksrecherche deden meerdere burgers melding van vermoedens van fout gedrag van de ambtenaar in bepaalde projecten in de gemeente Bergen. Deze meldingen hebben geen concrete verdenkingen van corrupt handelen of ander strafbaar handelen door de verdachte opgeleverd.

Belang verantwoorden voor rechter

Het zeer grondige onderzoek van de Rijksrecherche levert een vermoeden op van ambtelijke corruptie, gekoppeld aan de bij de projectontwikkelaar afgesloten hypotheek. Vanwege het belang van vertrouwen van burgers in de overheid, acht het OM het noodzakelijk dat de 52-jarige verdachte zich in de openbaarheid voor de rechter verantwoordt.

Voor het goed functioneren van de democratische samenleving is het belangrijk dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur. Dit vertrouwen wordt beschaamd wanneer personen die bij de overheid werkzaam zijn, zich schuldig maken aan vormen van corruptie. Juist van deze personen mag verwacht worden dat ze integer zijn en zich inzetten voor de publieke zaak. Ambtelijke corruptie is een fenomeen met vele verschijningsvormen dat zich vooral voordoet op het grensvlak van publiek-private belangen. Corruptie tast de integriteit van de overheid aan.

Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak is.(Bron: OM)

Loading