Share

EU-Hof van Justitie: Belastingdeal met Starbucks niet illegaal

Het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt vandaag dat Starbucks geen illegale staatssteun heeft ontvangen van Nederland. Het Hof gaat met deze uitspraak in tegen het eerdere besluit van de Europese Commissie om deze belastingdeal als illegaal te beschouwen. In een zelfde soort zaak tegen Fiat oordeelt het Hof vandaag wel in het voordeel van de Europese Commissie.

Johan Langerock Oxfam Novib belastingexpert: “Het is duidelijk dat de EU het zich niet langer kan veroorloven om enkel en alleen van geval tot geval te bepalen hoe belastingontwijking door multinationals aangepakt moet worden. De uitspraak van het Hof maakt duidelijk dat de EU niet enkel kan teren op deze aanpak en veel fundamenteler te werk moet gaan om belastingontwijking door bedrijven een halt toe te roepen. Want als grote bedrijven geen of te weinig belasting betalen, is er minder geld beschikbaar om te investeren in onderwijs of gezondheidszorg – openbare diensten die cruciaal zijn om ongelijkheid wereldwijd te verminderen.

“Om een einde te maken aan schimmige praktijken, hebben we duidelijke regels nodig die bedrijven verplichten openheid te geven over waar ze zaken doen en winst maken – en waar ze belasting betalen. De Nederlandse regering is voorstander van dit soort publieke country-by-country rapportages, maar andere EU-landen hebben dit steeds geblokkeerd. Omdat Duitsland sinds kort niet meer dwarsligt, is nu het moment om door te pakken. Volledige transparantie van belastingpraktijken moet de nieuwe norm worden.

“De Europese Unie moet het goede voorbeeld geven bij de aanpak van belastingontwijking en het opstellen van eerlijker belastingregels, zoals een minimumbelasting voor grote bedrijven. Bij de OESO wordt hier momenteel over onderhandeld. “

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?