Digitaal procederen in civiele zaken van start gegaan

ARNHEM – Op 1 september 2017 is bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland een pilot gestart voor de nieuwe digitale civiele vorderingsprocedure. Dit betekent dat advocaten bij die rechtbanken sinds die datum verplicht digitaal procederen in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000). 

Naar verwachting wordt deze verplichting in het voorjaar van 2018 uitgebreid naar alle rechtbanken. Dan moeten alle advocaten in dienstbetrekking bij gemeenten die deze zaken behandelen, aan de slag met het digitaal procederen.

Digitaal procederen

In het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht worden partijen, en dus ook gemeenten, verplicht een procedure langs elektronische weg te voeren en hun processtukken digitaal in te dienen.

De invoering van het digitaal procederen vindt gefaseerd plaats. In het civielrecht doet nu eerst de advocatuur ervaring op, waaronder dus ook advocaten in dienstbetrekking bij gemeenten. Gemeenten zelf zijn later aan de beurt met de procedures zonder verplichte procesvertegenwoordiging.

Vereenvoudiging procesrecht

Het civielrecht krijgt een vereenvoudigde basisprocedure. Belangrijkste wijzigingen zijn dat civielrechtelijke procedures aanvangen met één inleidend document, de procesinleiding. De verschillen tussen de huidige dagvaardings- en verzoekschriftprocedure worden daardoor verminderd. In de nieuwe basisprocedure is er vroegtijdig contact met de rechter en wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling.

Loading