Share

Den Haag krijgt als eerste een ‘wijkrechter’

De rechtbank Den Haag start in samenwerking met de gemeente het project ‘De Wijkrechter’ in het Haagse stadsdeel Escamp. Het project duurt in ieder geval tot en met januari 2020. Het doel is de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door conflicten tussen inwoners van het stadsdeel op te lossen. Daarvoor komt de wijkrechter naar partijen toe en zo wordt de rechtspraak toegankelijker.

Inwoners van het stadsdeel Escamp kunnen zelf hun zaak aanmelden door een aanmeldformulier op te sturen naar de wijkrechter. Het moet dan gaan om burenruzies of conflicten met de woningbouwcorporatie over gebreken in de woning. Ook meningsverschillen tussen leden van een vereniging van eigenaren kunnen bij de wijkrechter worden behandeld. Partijen mogen in een paar zinnen opschrijven waar het conflict over gaat, bijvoorbeeld: ‘ruzie over de hoogte van de schutting’ of ‘last van overhangende takken van de buren’.

Snel en probleemoplossend

Vervolgens wordt binnen een paar weken een zitting gepland. De wijkrechter gaat als het nodig is ook zelf kijken naar de schutting of de overhangende takken. Tijdens de zitting onderzoekt de wijkrechter samen met partijen in een goed gesprek of ze er onderling uit kunnen komen. Het doel is om afspraken te maken waardoor het conflict duurzaam wordt opgelost. Lukt dat niet, dan hakt de wijkrechter alsnog de knoop door en hebben partijen snel duidelijkheid.

Goedkoop

De kosten van een procedure bij de wijkrechter bedragen voor inwoners van stadsdeel Escamp € 39,50. Dat is veel goedkoper dan een gewone procedure bij de rechtbank. Partijen hoeven zelf geen juridische kennis te hebben en mogen zonder advocaat komen. Ook dat bespaart kosten. De wijkrechter zorgt dat wetten en regels op de juiste manier worden toegepast.

Meer informatie over de wijkrechter staat op rechtbank Den Haag  onder ‘regels en procedures’. Daar is ook het formulier (pdf, 672,5 KB) te vinden waarmee een zaak bij de wijkrechter kan worden aangemeld.

Heeft u dit ook al gelezen?