Share

Deels voorwaardelijke celstraf van 30 maanden voor vader die zijn dochter misbruikte

Een 39-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk omdat hij zijn minderjarige dochter jaren misbruikte. Ook moet hij ruim 5600 euro schadevergoeding betalen. Het misbruik begon toen zij 5 jaar was tot zij 10 jaar was.

Hij misbruikte de afhankelijke positie van zijn dochter en haar vertrouwen in hem. Bovendien zei hij haar dat zij haar moeder en oma niets mocht vertellen over het misbruik omdat het hun geheimpje was. Dat hij enkel voor zijn profijt stimuleerde dat zij het misbruik geheim hield en hij een jong kind hiermee belastte, rekent de rechtbank hem zwaar aan.

In zijn voordeel weegt mee dat hij zich vrijwillig heeft laten behandelen en zijn cannabisverslaving heeft aangepakt. Het forse voorwaardelijk deel van de gevangenisstraf dient als stok achter de deur.

De raadsvrouw heeft betoogd dat de verklaring van verdachte als uitgangspunt moet worden genomen en niet de verklaring van [naam dochter] . Hij is degene die vanaf het begin consistent heeft verklaard en altijd zeer stellig heeft ontkend te hebben gepenetreerd of onder de kleding te hebben betast. , aan de andere kant, heeft met diverse personen gesproken voorafgaand aan haar studioverhoor. Dat dient te worden betrokken bij de weging en waardering van haar verklaring. Daarnaast dient behoedzaam te worden omgegaan met haar verklaring, omdat daarin passages voorkomen die doen twijfelen aan het waarheidsgehalte ervan.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek van voorarrest en dat aan hem een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM-maatregel) wordt opgelegd.

De raadsvrouw heeft bepleit dat aan verdachte een lagere straf moet worden opgelegd dan door de officier van justitie is geëist, gelet op haar standpunt ten aanzien van de bewezenverklaring. Verder heeft zij de rechtbank verzocht om er bij de strafoplegging rekening mee te houden dat de ontuchtige handelingen niet hebben plaatsgevonden in de frequentie die door de dochter is beschreven.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie