Corona-betekening niet in overeenstemming met bestaande wettelijke regels

Dit bericht is 211 keer gelezen

Wanneer een deurwaarder een gerechtelijke mededeling in een gesloten envelop in de brievenbus achterlaat in plaats van dit, met inachtneming van anderhalve meter afstand, uit te reiken aan degene voor wie het stuk is bestemd, is dit volgens advocaat-generaal De Bock niet in overeenstemming met de bestaande wettelijke regels.

De zaak

Wanneer een deurwaarder een gerechtelijke mededeling doet (‘exploot uitbrengt’), gelden daarvoor wettelijke regels.

In verband met het risico van besmetting met het coronavirus rijst de vraag of de deurwaarder mag volstaan met een nieuwe standaardwerkwijze waarbij hij het afschrift van het stuk zonder meer in de brievenbus doet, in plaats van dit, met inachtneming anderhalve meter afstand, uit te reiken aan degene voor wie het stuk is bestemd. Rechters hebben hierover verschillend geoordeeld. Volgens de advocaat-generaal is deze nieuwe standaardwerkwijze niet in overeenstemming met de bestaande wettelijke regels.

​Cassatieprocedure

Met een op 24 maart 2020 bij de Hoge Raad ingediende procesinleiding heeft eiseres beroep in cassatie ingesteld tegen een vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland.  Bij deurwaardersexploot van 30 maart 2020 zijn het oproepingsbericht en de procesinleiding betekend aan het woonadres van verweerders in cassatie. Het exploot is door de deurwaarder in een gesloten envelop achtergelaten op het woonadres van verweerders, omdat hij, zo is vermeld in het exploot, “in verband met de door de overheid afgekondigde maatregelen in verband met het corona virus (covid-19) geen contact kan/mag zoeken met iemand aan wie rechtsgeldig afschrift kan worden achtergelaten.” Voor verweerders heeft zich in de cassatieprocedure geen advocaat gesteld. Eiseres tot cassatie heeft om verlening van verstek tegen verweerders verzocht.

​Standpunt AG

In een vandaag genomen conclusie bespreekt de advocaat-generaal de vraag of een ‘Corona-betekening’ rechtsgeldig is.

Uitspraak Hoge Raad

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak zal doen.

De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat advies al dan niet te volgen. De advocaat-generaal maakt deel uit van het parket bij de Hoge Raad. Het parket bij de Hoge Raad is een zelfstandig, onafhankelijk onderdeel van de rechterlijke organisatie. Het behoort niet tot het Openbaar Ministerie.

Bron: Hoge Raad

Reageer op dit nieuwbericht

HBPMedia

Learn More →