Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

In contact komen met HBP Media is niet moeilijk. Email ons op info@hbpmedia.nl

HBP Media is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Onze medewerkers zijn in het bezit van de Politieperskaart.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op eigen content (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (HBPMedia.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij HBP Media of zijn gelicenceerd aan HBP Media.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door HBP Media of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Bij overtreding van onze voorwaarden zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen.