Contact en informatie

In contact komen met HBP Media is niet moeilijk. Email ons op info@hbpmedia.nl

HBP Media is Lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, en in het bezit van de NVJ-perskaart en Politieperskaart.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op eigen content (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (HBPMedia.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij HBP Media of zijn gelicenceerd aan HBP Media.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door HBP Media of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Bij overtreding van onze voorwaarden zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht

    Loading