Commissie Brouwer brengt advies uit over nieuwe Hoog Beveiligde Zittingslocatie in Lelystad

Dit bericht is 71 keer gelezen

In 2020 gaven de minister voor Rechtsbescherming en de Raad voor de rechtspraak een onafhankelijke commissie onder leiding van Harm Brouwer opdracht om onderzoek te doen naar de meest geschikte plek voor een nieuwe Hoog Beveiligde Zittingslocatie (HBZ) boven de grote rivieren, ter vervanging van de bunker in Amsterdam Osdorp. Deze week presenteerde de commissie Brouwer haar bevindingen. De commissie stelt unaniem voor de bouw op een locatie in Lelystad nader te onderzoeken, zo blijkt uit het adviesrapport (pdf, 3 MB)dat aan de opdrachtgevers is aangeboden. De minister gaat de bevindingen in samenspraak met de betrokken organisaties nader bestuderen en komt na de zomer met een definitief locatiebesluit. 

Waarom Lelystad?

Het onderzoek richtte zich op locaties in Amsterdam, Lelystad en Zwolle. De voornaamste reden dat de commissie Lelystad de beste optie vindt is dat de mogelijkheden voor het beheersbaar maken van de veiligheidsrisico’s daar het grootst zijn, onder andere omdat de locatie zich buiten stedelijk gebied bevindt. Ook is het eenvoudiger cellen te realiseren voor de overnachting van gedetineerden uit de EBI of met een hoog vluchtrisico, aldus de commissie. Dat de bouwgrond voor de locatie in Lelystad al eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf speelt ook een belangrijke rol. De volledige toelichting en de vergelijking tussen de locaties is te lezen in het adviesrapport (pdf, 3 MB).

Waarom een nieuwe locatie?

De bunker in Osdorp was ooit bedoeld als een tijdelijke, landelijke voorziening voor zittingen met een hoog veiligheidsrisico. Inmiddels zijn de grenzen van de capaciteit bereikt en is het gebouw mede vanwege de toename van het aantal zware zaken aan vervanging toe. De commissie Brouwer heeft uitvoerige gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van partijen en organisaties die bij risicovolle strafzittingen betrokken zijn, zoals de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de advocatuur, vertegenwoordigers van slachtoffers en nabestaanden en de journalistiek. De commissie heeft verder gebruik gemaakt van de specialistische kennis en beschikbare informatie van het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Beslissing minister na de zomer

De opdracht voor het onderzoek werd aan een onafhankelijke commissie gegeven vanwege het grote belang en de ingewikkelde vraagstukken die spelen rondom de locatiekeuze voor een hoog beveiligde zittingzaal. De minister gaat het rapport nu in samenspraak met de betrokken organisaties bestuderen en de financiële, organisatorische en beheersmatige aspecten verder uitdiepen. Na de zomer neemt hij een definitief besluit.

Reageer op dit nieuwbericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: