Share

Celstraffen na mislukte overval op een snackbar en nagelstudio in Heerhugowaard, drie verdachten uit Alkmaar, Heemskerk en Badhoevedorp

ALKMAAR – De 19-jarige Sil V., de 23-jarige Dylan van V. en de eveneens 23-jarige Dave van den A. zijn door de rechtbank in Almaar veroordeeld tot celstraffen van 450 dagen jeugddetentie voor de 19-jarige man uit Alkmaar waarvan 253 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. De beide 23-jarigen kregen straffen van van 28 maanden, 12 voorwaardelijk, en 20 maanden waarvan 10 voorwaardelijk.  Het drietal heeft op 23 november 2019 geprobeerd een nagelstudio en een snackbar in Heerhugowaard te overvallen.

Worsteling met klanten snackbar

De 19- en 23-jarige mannen probeerden eerst de nagelstudio te overvallen. Ze hadden een vuurwapen en een mes bij zich. De andere 23-jarige man bestuurde de vluchtauto en zette de twee af. Nadat de overval op de nagelstudio was mislukt, stapten ze gezamenlijk weer in de auto en probeerden ze het opnieuw bij de snackbar. Daar is een worsteling ontstaan met enkele klanten en is met een mes op de vitrine geslagen. Ook deze overval verliep niet zoals gepland. De verdachten stapten wederom in de auto en zijn gevlucht. Beide keren hebben de verdachten geen buit gemaakt.

De verdachten hebben met hun twee pogingen tot overvallen voor veel angst en stress bij de slachtoffers en getuigen gezorgd, onder wie jonge kinderen die op de plaats van de overvallen aanwezig waren. De verdachten hebben blijkbaar niet nagedacht over de vaak traumatische gevolgen die zo’n gebeurtenis voor slachtoffers kan hebben. Een dergelijk feit wordt in de samenleving in het algemeen als zeer bedreigend ervaren en vergroot de gevoelens van onrust en onveiligheid, oordeelt de rechtbank.

Strafoplegging

De rechtbank vindt dat voor alle drie de verdachten een deels voorwaardelijke celstraf op zijn plaats is. In het geval van de 19-jarige verdachte past de rechtbank na advies van deskundigen het adolescentenstrafrecht toe. Volgens deze deskundigen lijkt de verdachte niet goed in staat om de risico’s van zijn gedrag goed in te schatten. De verdachte is volgens hem nog beperkt zelfstandig en afhankelijk van structuur en zorg. Hij is op dit moment opgenomen in een GGZ-instelling, waar hij van de rechtbank voorlopig nog moet blijven. Ook heeft de rechtbank aan hem nog andere voorwaarden opgelegd waar hij zich aan moet houden.

In het geval van de 23-jarige verdachte weegt de rechtbank mee dat hij eerder voor een vermogensdelict is veroordeeld en dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is door psychische stoornissen. Daarom legt de rechtbank ook hem enkele voorwaarden op, zoals opname in een zorginstelling na afloop van zijn celstraf.

In het geval van de andere 23-jarige verdachte weegt de rechtbank mee dat hij slechts de vluchtauto heeft bestuurd. Hij nam zelf niet deel aan de pogingen tot overval, maar hij is wel medeplichtig aan wat er is gebeurd. Ook hij moet zich na zijn celstraf houden aan enkele voorwaarden, zoals een verplichting om deel te nemen aan een training cognitieve vaardigheden.

Heeft u dit ook al gelezen?