Share

Celstraf en TBS voor 56-jarige inwoner Amsterdam, de man stak zijn woning in de brand

AMSTERDAM – De 56-jarige jarige M. D. is veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf omdat hij in de nacht van 31 augustus 2021 zijn woning in Amsterdam-Centrum in brand stak. Daarnaast legt de rechtbank tbs met voorwaarden en een Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) op. Het is een geluk geweest dat de brand snel is opgemerkt en, gezien het gevaar op snelle verspreiding, dat de brandweerkazerne dichtbij was.

Omdat de brandweer zeer snel ter plaatse was, kon erger worden voorkomen. De brandweer moest vijf omwonenden uit hun woningen redden. Uit de psychiatrische rapportage blijkt dat de man lijdt aan meerdere psychische stoornissen. Daarom rekent de rechtbank hem de brandstichting in verminderde mate toe. Als bijzondere voorwaarden moet hij zich onder meer langdurig laten opnemen in een zorginstelling en meewerken aan middelencontrole.

Tijdens de inhoudelijke zitting vroeg de raadsvrouw van D. mr. Dané Kisteman om haar cliënt een lagere straf dan geëist door het openbaar ministerie op te leggen. Het openbaar ministerie vroeg tijdens de inhoudelijke zitting om een celstraf van 14 maanden met aftrek van voorarrest naast TBS met voorwaarden. Volgens de raadsvrouw is een lagere straf beter voor haar cliënt omdat hij dan zo snel mogelijk kan starten met de behandeling. mr. Kisteman had geen bezwaar tegen TBS in combinatie met GVM.

De rechtbank oordeelde dat D. voldeed aan de voorwaarde voor TBS omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf aan brandstichting en toen verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechtbank zegt in haar uitspraak dat D. ten tijde van de brandstichting er een ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens was. Ook de psychiater zegt dat het risico op herhaling hoog is.  De rechtbank veroordeeld D. dan ook tot een celstraf van 14 maanden daarnaast wordt TBS en GVM opgelegd.

Heeft u dit ook al gelezen?