Advies RvS over structurele pandemiewet: eerste stap voldoende, maar er moet meer gebeuren

Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie.

Continue Reading

Staatssecretaris mocht instemmen met gaswinning in Groningen voor het jaar 2021-2022

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van 4,5 miljard kubieke…

Continue Reading

Afdeling bestuursrechtspraak verduidelijkt beoordeling evenredigheid in kinderpardonzaken

In twee uitspraken van 17 augustus 2022 verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…

Continue Reading

Raad van State: ‘Standaardboete voor overtreding Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk’

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet haar boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid…

Continue Reading

Geen onomstotelijk tegenbewijs nodig bij aanvechten handhaving verkeerd aangeboden afval

Onomstotelijk tegenbewijs is niet nodig als je een gemeentelijk handhavingsbesluit aanvecht vanwege het verkeerd aanbieden van…

Continue Reading

Minister moet toestemming geven voor studentencampus in Amstelveen

AMSTELVEEN – Het bestemmingsplan ‘Uilenstede-Kronenburg’ van de gemeente Amstelveen is in strijd met de Wet luchtvaart.…

Continue Reading