Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Openbaar Ministerie

Criminele beïnvloeding lokale overheden

Burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. De komende periode organiseren de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties expertsessies met burgemeesters, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Commissarissen van de Koning, wetenschappers en beroepsverenigingen in het lokale bestuur om de problematiek beter in kaart te brengen en de weerbaarheid tegen deze vorm van ondermijnende criminaliteit te vergroten.

Dat schrijven minister Blok van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. De expertsessies zijn een vervolg op een eerste fenomeenonderzoek ‘Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur’ dat door bureau Pro Facto is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Deze enquête onder bijna 4.000 burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren levert een eerste indicatie op van de aard en omvang van de problemen met bedreiging, omkoping en infiltratie in het lokale bestuur. Het is volgens beide ministers belangrijk deze resultaten nader te duiden.

De onderzoekers concluderen dat er geen sprake is van grootschalige beïnvloeding en dat niet kan worden vastgesteld wat de impact is op de nationale veiligheid. Uit het onderzoek blijkt dat criminelen zowel in grote als in kleine gemeenten proberen om bestuurders, raadsleden en ambtenaren te beïnvloeden. In die zin is er sprake van een landelijk probleem en beperkt het zich niet tot enkele provincies. Het probleem van pogingen tot criminele beïnvloeding wordt wel gevoeld.

Burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, hebben het vaakst aangegeven dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24%) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld zijn niet in praktijk gebracht voor zover de onderzoekers dat hebben kunnen vaststellen.

Van alle ondervraagden heeft 1% te maken gehad met bedreiging met een crimineel oogmerk, waarbij dat invloed heeft gehad op de besluitvorming(sprocessen). Omkoping wordt veel minder tot niet genoemd. Voorbeelden en vermoedens van infiltratie door een functionaris met een crimineel oogmerk, wordt in 8% van de gemeenten gezien. De ondervraagden geven verder aan dat bestaande maatregelen om het lokaal bestuur weerbaar te maken tegen criminele ondermijning, intensiever kunnen worden ingezet.

Minister Plasterk schreef deze zomer aan de Tweede Kamer dat in overleg met de beroeps- en belangenverenigingen van politieke ambtsdragers de aanpak van intimidatie, geweld en integriteitsvraagstukken wordt voortgezet in het netwerk Weerbaar Bestuur. Daaruit bleek dat er niet zozeer geïnvesteerd moet worden in het genereren van meer instrumenten, maar in het gezamenlijk zo effectief mogelijk inzetten en doorontwikkelen hiervan. De expertsessies passen binnen deze aanpak.

O.M. eist 80 uur taakstraf wegens fraude bij inburgeringscurcus

Een inburgeringsexamen proberen af te leggen voor iemand anders. Dat is geen goed idee, zo ontdekte een 47-jarige Nijmegenaar. Hij liep tegen de lamp en kreeg vandaag van de politierechter een werkstraf van 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Op 27 juli meldde de man – die van oorsprong Soedanees is – zich bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in Rijswijk voor een inburgeringsexamen. Hij liet daarbij een ID-bewijs zien dat van iemand anders leek te zijn. De medewerkers vertrouwden het niet en haalden de politie erbij.

Die stelde vast dat het ID-bewijs inderdaad niet van de Nijmegenaar was, maar van iemand anders. Hij bekende daarop dat hij voor een Soedanese vriend die ziek zou zijn geworden, het inburgeringsexamen probeerde af te leggen.

De officier van justitie stelde vandaag dat deze ‘vriendendienst’ neerkomt op oplichting van de staat: “Het inburgeringsexamen is één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Nederlands staatsburgerschap. Als Nederlands staatsburger heb je allerlei rechten. Door het handelen van verdachte zou iemand onterecht op die rechten aanspraak kunnen gaan maken.”

De officier eiste een werkstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. De politierechter besloot tot een werkstraf van 80 uur een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.

Celstraffen geëist tot 22 jaar voor dodelijke overval op 86-jarige Mien Graveland

DEN BOSCH – Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft gevangenisstraffen van 22, 18 en 12 jaar en van 18 en 12 maanden geëist tegen de 5 verdachten die vandaag voor de rechter stonden in de rechtbank in Den Bosch voor de gewelddadige overval op een woning in Helmond. Hierbij kwam de 86-jarige bewoonster Mien Graveland om het leven.

Het gaat om een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 31-jarige en een 32-jarige man uit Nuenen. Zij worden verdacht van medeplegen van gekwalificeerde doodslag dan wel medeplegen aan diefstal met geweld, als gevolg waarvan de bewoonster is overleden. Daarnaast stonden ook twee mannen van 30 en 32 jaar uit Eindhoven voor de rechter. Zij worden als tipgevers verdacht van medeplichtigheid aan de gewelddadige overval.

Brute overval

Op 29 augustus 2014 krijgt de dochter van het slachtoffer haar moeder maar niet te pakken, waarna zij samen met haar broer een kijkje bij haar woning gaan nemen. Daar treffen zij hun moeder aan, vastgebonden met tie-wraps aan de tafel in de woonkamer. De tie-wraps zijn zo hard aangetrokken dat deze tot op het bot zijn ingesneden. Ook is ze bont en blauw. Op weg in de ambulance kan zij nog zeggen dat het om twee mannen zou gaan die voor de gasmeter kwamen en dat zij geslagen is met een lamp en geslagen op haar gezicht, buik en armen. Enkele uren later overlijdt zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De officier van justitie zei ter zitting: “Het is onmenselijk wreed, een oude vrouw die niets of niemand kwaad doet, wordt op klaarlichte dag overvallen in haar woning en werkelijk afschuwelijk toegetakeld. Daarna is zij in hulpeloze toestand achtergelaten.”

De buurvrouw van het slachtoffer vertelt later dat zij die ochtend een man naar de woning heeft zien lopen die de deur open duwde zonder aan te bellen. Na een minuut of tien ziet ze twee mannen uit de woning komen, waarvan één een shirt aan had van een energiemaatschappij.

Geld

Waarom wilden de verdachten juist hier bij een oudere alleenwonende vrouw inbreken? Er zou geld te halen zijn, vertelden de verdachten ter zitting. De twee tipgevers zouden hebben gezegd dat er veel geld lag, omdat Mien Graveland een grote erfenis zou hebben gekregen.
Uit verklaringen van een dochter blijkt uiteindelijk dat er alleen een rood geldkistje met daarin een gering geldbedrag en wat sieraden zijn ontvreemd.

Onderzoek

Na langdurig onderzoek waarbij meerdere verdachten zijn aangehouden en weer heengezonden, vindt in de zomer van 2016 de doorbraak plaats. De vingerafdruk in de meterkast van de woning van Mien Graveland matcht met dat van de 25 jarige verdachte. Als ook kort daarna blijkt dat het DNA van deze verdachte op de tie-wraps en de kleding van Mien Graveland zit, kan hij worden aangehouden en komt de politie ook de andere verdachten op het spoor.

“Soms schieten woorden te kort om aan te geven hoe ernstig een gepleegd delict is. Dat is in deze zaak het geval, “ vervolgt de officier van justitie ter zitting: “De nabestaanden hebben hun moeder en oma – op vreselijke wijze mishandeld – gevonden waarna ze is overleden, zonder dat zij afscheid van haar hebben kunnen nemen.”

De officier eindigt voordat zij de strafeisen bekend maakt met de woorden: “niemand kan zijn ogen sluiten voor de weloverwogen en lafhartige wijze waarop de verdachten tot hun daden zijn gekomen, met alle catastrofale gevolgen van dien.”

De rechtbank doet 1 november uitspraak.