Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

Aanhoudingen WW-fraude met Poolse arbeidsmigranten

De Recherche Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen vijf personen aangehouden. Vijf woningen en drie kantoorpanden zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op onder meer administratie, computers en een auto. Daarnaast is in één van de woningen een gaspistool aangetroffen en in een andere woning een imitatiewapen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

De aanhoudingen werden verricht in Noordwijk, Dongen, gemeente Raalte, Dordrecht en Rotterdam. In de gemeenten Leiden, Rotterdam en Zwolle werden kantoorpanden doorzocht. De vijf aangehouden personen worden verdacht van valsheid in geschrifte. Het vermoeden bestaat dat zij als tussenpersonen Poolse arbeidsmigranten helpen met het verkrijgen en behouden van WW-uitkeringen. Vermoedelijk verblijven de zogenaamde uitkeringsgerechtigden voornamelijk in Polen, zonder dit aan het UWV te laten weten. Daarmee voldoen zij niet aan de voorwaarden van de WW-uitkering. De tussenpersonen ontvangen de post van het UWV op hun adres, waardoor bekend was wanneer aan welke verplichting moest worden voldaan om de uitkering te behouden.

Een eerder strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie SZW heeft in januari 2018 al geleid tot een veroordeling van twee tussenpersonen wegens het plegen van strafbare feiten, waaronder valsheid in geschrifte. Als vervolg op dit strafrechtelijk onderzoek heeft het UWV zelf een onderzoek gestart naar dit fenomeen. Het UWV en de Recherche Inspectie SZW hebben regelmatig overleg over de mogelijke aanpak van deze frauduleuze handelingen. Deze operationele samenwerking leidt ertoe dat bepaalde signalen strafrechtelijk aangepakt kunnen worden.

Deze zomer heeft dit al geleid tot een strafrechtelijke doorzoeking van twee panden in Noord-Brabant, waarbij meerdere personen worden verdacht van strafbare feiten. Dit onderzoek loopt nog.

Vier andere signalen zijn de afgelopen periode door UWV en Recherche Inspectie SZW nader onderzocht. Dit heeft nu geleid tot de aanhouding van vijf verdachten.

Raad van State geeft groen licht voor bouw ‘Sluisbuurt’ Amsterdam

De nieuwe woonwijk Sluisbuurt, onderdeel van het Zeeburgereiland van Amsterdam, kan er komen. Dat is de uitkomst van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (6 november 2019) over het bestemmingsplan voor deze nieuwe wijk. Sluisbuurt zal bestaan uit maximaal 5.640 woningen. Verder is er ruimte voor onder meer een hogeschool.

Tegen het bestemmingsplan kwamen de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, stichting Monumenten Amsterdam Noord en omwonenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep.

Bezwaren tegen het bestemmingsplan slagen niet
De bezwaarmakers hebben veel verschillende argumenten aangevoerd tegen het bestemmingsplan. Zij vinden onder meer dat de geplande hoogbouw in het gebied in strijd is met het gemeentelijk hoogbouwbeleid. Die hoogbouw tast het uitzicht vanuit de binnenstad van Amsterdam aan, net als de door UNESCO als werelderfgoed aangewezen 17de-eeuwse grachtengordel en het uitzicht vanuit Amsterdam-Noord, de noordoever van het IJ, Schellingwoude en Waterland. Verder voeren zij onder andere aan dat de ontsluiting van het gebied niet goed is geregeld, waardoor verkeersoverlast zal ontstaan, onder meer voor het fietsverkeer.

In de uitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze en de andere opgeworpen bezwaren er niet toe leiden dat het bestemmingsplan moet worden vernietigd. Het bestemmingsplan wijkt gedeeltelijk af van het gemeentelijk hoogbouwbeleid, maar de gemeenteraad heeft deze afwijking in dit specifieke geval voldoende daadkrachtig gemotiveerd. Daarbij heeft de gemeenteraad ook voldoende aandacht geschonken aan de invloed van de hoogbouw op de door de UNESCO toegekende beschermde status van de 17de-eeuwse Amsterdamse grachtengordel, de UNESCO-bufferzone rond die grachtengordel, op de beschermde dorpsgezichten van Amsterdam Noord en het uitzicht vanuit Waterland. Uit de verkeersonderzoeken heeft de gemeente de conclusie kunnen trekken dat de verkeerssituatie na aanpassing op onderdelen van de lokale infrastructuur aanvaardbaar zal blijven.

Politie Amsterdam zet weer politiemedewerker op non actief

De Amsterdamse politie heeft woensdag 23 oktober een politiemedewerker op non actief gesteld. De politiemedewerker staat onder verdenking van het schenden van ambtsgeheim en computervredebreuk. 

Er is een onderzoek naar de politiemedewerker ingesteld onder leiding van de Officier van Justitie samen met het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam. Het is al de zoveelste politiemedewerker die op non actief wordt gesteld na een integriteitsonderzoek.

Integriteit heel belangrijk voor de politie

Integriteit gaat over vertrouwen. Het vertrouwen van de samenleving is essentieel voor de legitimiteit van de politie. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als organisatie – die over bevoegdheden beschikt waarmee we ingrijpend in de levens van mensen kunnen ingrijpen – integer zijn en handelen. Integriteit gaat ook over vertrouwen in je eigen mensen en dat zij de juiste dingen doen. Dat je elkaar aanspreekt bijvoorbeeld, als je iets geks ziet of hoort. Of dat je elkaar helpt op het moment dat iemand hulp nodig heeft. Want politiewerk is ook gewoon mensenwerk.