Verversgilde 6,

1671 LW, Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Telefoonnummer:

06-23509375

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

Huurmoordenaar Čaba D. aangehouden

Op dinsdag 19 februari 2019 werd de 38-jarige Čaba D. op de Nationale Opsporingslijst geplaatst in verband met zijn betrokkenheid bij de liquidatie aan de Beethovenstraat. Ook werd er door het Openbaar Ministerie in Nederland een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De recherche kwam de man al vrij snel na de liquidatie op het spoor omdat hij herkenbaar was vastgelegd op camerabeelden.

Dankzij tips, vakkundig recherchewerk en een DNA-spoor werd duidelijk dat het om de 38-jarige Čaba D. ging. Hij heeft zowel de Hongaarse als Servische nationaliteit, maar het vermoeden bestond dat hij gebruik maakte van een valse identiteit. D. zat tot februari 2017 een celstraf uit voor een moord gepleegd in Servië in 2004.

Naast de liquidatie aan de Beethovenstraat, is hij ook verdachte in twee moordzaken in Budapest in september 2018 en Belgrado in januari 2019. De komende periode zal het Europese aanhoudingsbevel getoetst worden door het Tsjechische Openbaar Ministerie. Daarnaast zal met de andere betrokken landen overleg plaatsvinden over zijn overlevering.

Met de aanhouding van D. in Praag is het onderzoek voor de Amsterdamse recherche nog niet afgerond. Het onderzoeksteam wil nog altijd zoveel mogelijk informatie ontvangen over de tijd dat hij in Nederland verbleef voorafgaand aan de liquidatie in Amsterdam. Bekend is dat hij al vanaf 8 juli 2018 in Nederland verbleef. Weet u waar Čaba D. in de periode van 8 tot en met 30 juli 2018 verbleef in Nederland? Of heeft u informatie over met wie hij contact had? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Het is ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.

Gerechtshof Den Haag start met proef Bemiddelingsraadsheer in handelszaken

Wanneer partijen in een hoger beroepzaak samen kostenefficiënt tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een Bemiddelingsraadsheer. Partijen en hun advocaten zoeken met de Bemiddelingsraadsheer in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. De naleving van afspraken wordt daarmee doorgaans beter gewaarborgd.

Het Haagse hof plant alleen een bemiddelingszitting in als beide partijen dit willen. Een Bemiddelingsraadsheer, die speciaal is opgeleid tot conflictbemiddelaar en die het gezamenlijke doel van een definitieve oplossing ondersteunt, behandelt de zaak in dat geval. Uitgangspunt tijdens de bemiddelingszitting blijft dat de Bemiddelingsraadsheer gebonden is aan de waarborgen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de geldende Procesreglementen. Mocht een zitting bij een Bemiddelingsraadsheer niet tot een oplossing leiden, dan wordt de zaak op de reguliere manier in behandeling genomen. De Bemiddelingsraadsheer maakt dan geen onderdeel uit van de combinatie van raadsheren die de zaak behandelt.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rutger Rog

Nieuwe wet versterkt bestrijding computercriminaliteit

Door sneller en effectiever te kunnen optreden wordt Nederland veiliger. De snelle ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat criminaliteit in een digitale wereld met andere middelen moet worden aangepakt. Die mogelijkheden zijn er nu. Daarmee kunnen het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten aan de slag.

Politie en justitie kunnen heimelijk en op afstand (‘on line’) computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties.  Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. De wet geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid om daarna verschillende onderzoekshandelingen te verrichten. Zij kunnen gegevens ontoegankelijk maken of kopiёren, maar ook communicatie aftappen. Het wordt voor criminelen lastiger om zich op het Internet te verschuilen voor de opsporing.

Ook wordt het mogelijk opsporingsambtenaren als ‘lokpubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken.

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.

Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.