Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

Nieuw veiligheidspakket voor burgemeesters

Minister Kajsa Ollongren heeft het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uitgereikt aan de nieuwe burgemeester van het Gelderse Heerde, Jacqueline Koops-Scheele. Vanaf nu krijgt elke burgemeester zo’n pakket mee met daarin informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging.

Het Veiligheidspakket is er voor alle burgemeesters om goed voorbereid te zijn op mogelijk bedreigende situaties. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf maar ook voor hun gezin en collega’s. In het Veiligheidspakket is gebundeld wat het Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK aan informatie en ondersteuning aanbiedt.

Het bevat informatie over preventieve maatregelen als de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders’ de Woningscan en een veiligheidsgesprek met het Centrum voor Criminaliteitspreventie. In het pakket zit ook informatie over het belang van het doen van aangifte en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam biedt zorg en nazorg en is bereikbaar via vier contactpersonen en een emailadres. Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is via ministerie van Justitie en Veiligheid uiteraard beschikbaar voor burgemeesters en andere bestuurders die bedreigd worden.

Ollongren bespreekt het thema veiligheid altijd met aankomende burgemeesters. “Het is natuurlijk niet fijn dat dat moet maar het is inmiddels hét thema van het gesprek dat ik met ze heb voor hun officiële benoeming door de Koning. Het lijkt mij handig alles, van preventie tot hoe om te gaan met acute dreiging, in één pakket aan te bieden.”

Ook zittende bestuurders zullen een Veiligheidspakket ontvangen.

Minister Ollongren volgt met burgemeester training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’

Rustig worden voordat je handelt en zo escalatie voorkomen. Dat is één van de doelen van de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ die beschikbaar is voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, Kamerleden en bewindslieden. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft gisteren samen met burgemeester Daphne Bergman de training gevolgd.

“Het is natuurlijk niet fijn dat zulke trainingen nodig zijn maar wel erg goed om te doen. Ik heb nu samen met burgemeester Bergman aan den lijve ondervonden hoe intimiderend een bedreigende situatie kan zijn. Het was nu natuurlijk niet echt maar het is goed om te doen om te leren ermee om te gaan. Ik ben er trots op dat we burgemeesters, wethouders, raadsleden en Kamerleden deze training bieden en ik roep hen ook op de training te doen. Het helpt je je voor te bereiden als zich ooit een onveilige situatie voordoet.”

Inmiddels hebben zo’n 200 politieke ambtsdragers deze training gevolgd. De training staat sinds kort ook open voor wethouders.

De trainer legt tijdens de training uit wat er achter bedreigingen, intimidatie en beïnvloeding zit. Soms is het een pure uiting van boosheid, soms is het een instrument om iets gedaan te krijgen. Soms door ‘gewone Nederlanders’, soms door criminelen. De trainer geeft geen vechtles maar biedt bewustwording wat een bedreigende situatie met jou als persoon doet. Als je je daarvan bewust wordt, kun je eerst rustig worden en dan verstandig en rationeel handelen. Een tip van de trainer voor wie in zo’n situatie terecht komt is bijvoorbeeld rustig zeggen: ‘Ik zie dit als een bedreiging en dat vind ik niet prettig. Als je dit niet terugneemt, ga ik hier aangifte van doen’.

Elk jaar rapporteert het ministerie van BZK over politieke ambtsdragers die slachtoffer zijn van bedreigingen. Vorig jaar waren politieke ambtsdragers minder vaak slachtoffer dan een jaar eerder. Burgemeesters werden wel vaker bedreigd.

Hand in hakselmachine: vergoeding van € 360.000

Een monteur die vier vingers en een halve duim kwijtraakte in een hakselmachine, heeft met behulp van letselschadebureau JBL&G in totaal 360.000 euro aan schadevergoeding en smartengeld ontvangen. Hij is er ‘blij’ mee, maar: “Het is nooit betaalbaar, wat je overkomen is. Je zegt echt niet: doe mij drie ton en hak mijn vingers er maar af. Nee toch?”

De man van middelbare leeftijd uit Noord-Nederland kwam in 2013 met zijn hand in de tandwielen van een machine. Hij was destijds gedetacheerd als storings- en onderhoudsmonteur bij een bedrijf in het Noorden. In de nachtdienst ging het mis: een hakselmachine waarin afvalresten vermalen werden, vertoonde kuren. Om het probleem op te lossen, moest hij de afschermkap eraf halen. De machine bleef draaien, om te kunnen zien waar de storing zat. Bij het smeren van de tandwielen raakte zijn linkerhand ertussen bekneld, en werd de hand de machine ingetrokken. Er waren geen noodknoppen in de buurt, hij trok zijn hand zelf uit de machine terwijl die nog doordraaide. Het slachtoffer werd in shock afgevoerd naar het UMC in Groningen, waar een plastisch chirurg de hand meteen opereerde. Vier vingers en een stuk van de duim bleken geamputeerd door de hakselmachine.

Na zijn herstelperiode heeft de monteur nog een tijdlang op therapeutische basis gewerkt, maar in 2015 werd hij toch voor 80 tot 100 procent afgekeurd. Met bemiddeling van letselschadebureau JBL&G in Groningen werd onlangs uiteindelijk 360.000 euro uitgekeerd door Nationale Nederlanden, de verzekeraar van het bedrijf. Dat geld is, behalve een bedrag aan schadevergoeding, smartengeld en pensioenschade, vooral bedoeld om het verlies aan inkomen tot aan zijn 67ste op te vangen, de leeftijd waarop hij anders met pensioen zou zijn gegaan.