Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

47-jarige inwoner Andijk hoort jarenlange celstraf eisen

ANDIJK – Politie en justitie hebben broddelwerk geleverd in het dossier over een grote drugszaak. Dat vindt advocaat Thei Houben. Volgens de raadsman zou zijn cliënt, de 47-jarige Marten E. uit Andijk, daarom niet door de Alkmaarse rechtbank naar de gevangenis moeten worden gestuurd.

E. werd op 1 april aangehouden toen hij in Purmerend kilo’s XTC pillen bij de 65-jarige Jacob T. wilde afleveren. Volgens justitie zijn de twee mannen vanaf augustus vorig jaar betrokken geweest bij een professioneel drugsnetwerk. Maar het dossier is niet duidelijk over de exacte hoeveelheid verboden middelen waar het over gaat. Ook is niet onomstotelijk vastgesteld dat de gevonden pillen daadwerkelijk MDMA bevatten en klopte de dagvaarding tegen E. tot drie maal niet.

E. zei zelf dat hij door twee Iraniërs is gedwongen om aan de handel mee te werken. Die zou hij hebben ontmoet via zijn pokernetwerk. T. gaf toe schuldig te zijn aan alle verdenkingen en zegt spijt te hebben van zijn daad. De Purmerender was ooit een succesvol zakenman, maar raakte financieel aan lager wal. Hij besloot mee te werken aan de drugshandel om zijn schulden te kunnen afbetalen en boodschappen voor zijn kinderen te kopen.

E vervaardigde volgens justitie in de woning van zijn moeder in Andijk grote hoeveelheden XTC. In de woning werd ook een vuurwapen gevonden. Als het aan de officier ligt, gaat de Andijker 7 jaar de gevangenis in. De rol van Jacob T. zou kleiner zijn geweest. Hij zou als koerier drugs hebben rondgereden. Tegen hem werd 4 jaar cel geëist. Ook de vrouw van T. moest voorkomen omdat ze mogelijk drugsgeld zou hebben witgewassen, maar justitie zag niet voldoende bewijs dat ze iets wist van de activiteiten van haar echtgenoot. De uitspraak in de drie zaken is op 6 december.

Rechtbank verklaart testament nietig nog voor erflater is overleden

Een testament kan nietig worden verklaard, nog vóórdat de erflater overlijdt. Dat besluit nam de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs. “Dit is een opmerkelijke ontwikkeling”, aldus mr. Jan Damstra van Erfrechtshulp.nl. Niet eerder nam een rechtbank een vergelijkbaar besluit – een testament kon pas worden aangevochten nadat de erflater was overleden.

Specialist Erfrechtshulp.nl volgt ontwikkelingen rond het erfrecht op de voet. De uitspraak in Zeeland-West Brabant viel direct op. In dit specifieke geval stapten twee dochters naar de rechter. Hun moeder had een nieuw testament laten opstellen waarin zij beiden werden onterfd. Niet zij, maar haar 15 jaar jongere nieuwe partner werd aangemerkt als enig erfgenaam.

De moeder had nog iets bijzonders laten vastleggen: mocht het huwelijk voortijdig stranden, dan zou een bekende van haar nieuwe partner alles erven. Zorgwekkend, vonden de dochters.

Beperkte wilsbekwaamheid
Temeer omdat al in 2015 door een geriater was vastgesteld dat er bij moeder sprake was van een vorm van dementie. De vrouw stond onder behandeling vanwege functiestoornissen. Kort daarna trad ze in het huwelijk met haar 15 jaar jongere partner, die ze overigens via een contactadvertentie had leren kennen. De ambtenaar van de burgerlijke stand was ten tijde van het huwelijk niet op de hoogte van haar geestelijk toestand.

De dochters hebben zich tot de rechtbank gewend en aan de civiele rechter gevraagd om niet alleen het huwelijk nietig te verklaren, maar ook voor recht te verklaren dat het testament nietig is, of dient te worden vernietigd. De redenering was dat de geestelijke stoornis van moeder een redelijke waardering van de bij de rechtshandeling betrokken belangen belette, wat uiteindelijk voor moeder nadelig was.

Nietigverklaringen
De rechtbank heeft deze vorderingen toegewezen. Het huwelijk werd nietig verklaard omdat de partner niet te goeder trouw was.

Ten aanzien van de nietigverklaring van het testament oordeelde de rechter dat de hierboven genoemde feiten en omstandigheden voldoende grondslag kunnen dienen voor een nietigverklaring van het testament.

De vordering tot nietigverklaring van een testament vanwege bijvoorbeeld dementie ná datum overlijden is overigens niet uniek, aldus Damstra. “In de praktijk komt het geregeld voor dat één van de kinderen, die meestal onterfd is, vindt dat het testament tot stand is gekomen op het moment dat vader of moeder wilsonbekwaam was. Maar dat is dan ná het overlijden van de ouder.”

Meestal na overlijden
Het aanvechten van een testament kon tot nu toe pas nadat de erflater is overleden, gezien het feit dat een testament een eenzijdige wilsverklaring is en die pas bekend wordt na het overlijden.

Regelmatig krijgt Erfrechtshulp.nl vragen over het testament van een nog levende ouder waarbij het kind kennis heeft genomen van het nieuwe testament van vader of moeder (nog in leven). Daarin is het kind bijvoorbeeld onterfd. De vraag is dan of dit testament aangetast kan worden.

“Met deze uitspraak in de hand heeft het kind in die gevallen een mogelijkheid het testament bij leven van de testateur aan te tasten.” Daarmee is deze uitspraak uniek en biedt een precedent voor de toekomst. “Deze uitspraak kan als een doorbraak worden aangemerkt.” aldus Damstra.