Verversgilde 6

1671 LW Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

Arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting vaak onbestraft

Jaarlijks worden maar zo’n 23 zaken van arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting voor de rechter gebracht. In slechts de helft van die zaken wordt ook echt iemand veroordeeld. Hiermee blijft de aanpak van deze vormen van mensenhandel ernstig achter op die van seksuele uitbuiting. Dat staat in de verschenen Dadermonitor mensenhandel 2013-2017 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Heldere juridische norm

Strafrechtelijke zaken van uitbuiting buiten de seksindustrie (een verzamelnaam voor arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting) strandden de afgelopen jaren vroegtijdig, omdat onzeker was of een gedraging ook echt strafbaar was als mensenhandel. Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar wil dat het Openbaar Ministerie, de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer van dit soort zaken voor de rechter gaan brengen, zodat een heldere juridische norm ontstaat.

Taak gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke taak bij het bestrijden van mensenhandel en het bieden van hulp en opvang aan slachtoffers van mensenhandel. De VNG steunt hen daarbij, samen met CoMensha.

Intrekken Nederlanderschap ‘uitreizigers’ mag, maar niet in oud geval

De wet staat het niet toe dat de Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken van twee mannen die zich in 2013 en 2014 aansloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Toen de mannen zich bij die groepen aansloten, stonden die strijdgroepen namelijk nog niet op de wettelijke lijst van ‘verboden’ organisaties. Dat gebeurde pas in 2017. De Rijkswet op het Nederlanderschap, die intrekking van het Nederlanderschap mogelijk maakt, heeft geen terugwerkende kracht en mag daarom niet op de mannen worden toegepast. Dat staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (17 april 2019).

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloot in september 2017 de nationaliteit van beide mannen in te trekken nadat zij bij verstek waren veroordeeld voor hun bijdragen aan de strijd in Syrië en Irak. Van beide mannen is onbekend waar zij zich nu bevinden.

Geen terugwerkende kracht

Intrekking van het Nederlanderschap is een zware maatregel met ernstige gevolgen. Dat mag dus niet lichtvaardig gebeuren. In 2017 is de Rijkswet op het Nederlanderschap zo gewijzigd dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken als een persoon zich aansluit bij een organisatie die op een lijst van terroristische organisaties staat. Die wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat die alleen mag worden toegepast bij gevallen die op het moment van de wetswijziging bestonden of die zich daarna voordoen, maar niet bij gevallen van daarvóór.

Niet aangetoond, niet aanvaardbaar

De mannen om wie het in de uitspraken van vandaag draait, waren al jaren vóór de wetswijziging naar Syrië en Irak vertrokken om zich bij strijdgroepen aan te sluiten. Omdat niets bekend is over hun activiteiten in de laatste jaren, heeft de staatssecretaris niet aangetoond dat zij nog aangesloten waren bij een ‘verboden’ organisatie op het moment dat de wet werd gewijzigd. Juist omdat intrekking van het Nederlanderschap zo’n zware maatregel is, is het niet aanvaardbaar dat de staatssecretaris met terugwerkende kracht alsnog deze wettelijke mogelijkheid op de mannen toepast.

Mogelijkheid van intrekking Nederlanderschap blijft bestaan

Na de uitspraken van vandaag blijft de mogelijkheid om het Nederlanderschap in te trekken gewoon bestaan. Als een persoon op het moment van de wetswijziging aangesloten was bij een organisatie die op de lijst staat, of zich daarna bij zo’n organisatie aansluit, kan het Nederlanderschap worden ingetrokken.

FIOD doet inval bij frauduleuze belastingadviseur

De FIOD heeft op 11 april een doorzoeking gedaan in de woning van een 69-jarige man in gemeente Oost Gelre. De man is belastingadviseur en wordt verdacht van belastingfraude. Hij heeft vermoedelijk voor zijn klanten opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend, waardoor onterecht te veel geld is teruggevraagd. Er is beslag gelegd op administratie, een auto, een motorsloep, drie bankrekeningen en contant geld. 

De fiscale dienstverlener wordt ervan verdacht voor ruim 300.000 euro aan verzonnen aftrekposten in de aangiften van zijn klanten te hebben opgevoerd, zoals specifieke zorgkosten en giften. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Belastingdienst
Door verbeterde detectiemethodes is de Belastingdienst malafide belastingadviseurs steeds sneller op het spoor. Ook worden hun klanten steeds meer en beter gemonitord in volgende jaren. De Belastingdienst kan hen, naast strafrechtelijk onderzoek, voortaan ook een medepleegboete opleggen. Daarnaast kunnen klanten of de Belastingdienst de fiscaal dienstverlener onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk stellen voor de invordering, iets wat ook steeds vaker gebeurt.

Wel wil de Belastingdienst mensen bewust maken van het feit dat als een belastingadviseur een aanbod doet dat te mooi is om waar te zijn, het dat waarschijnlijk ook is. Uiteindelijk blijft iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn belastingaangifte, ook als daarvoor een tussenpersoon wordt ingeschakeld. Als de aangifte onjuist is, vordert de Belastingdienst het teveel uitbetaalde bedrag over meerdere jaren terug bij de belastingplichtige. Daarbij kan ook een boete worden opgelegd.

Mensen die misbruik maken van fiscale aftrekposten schaden de schatkist en daarmee andere belastingbetalers. Fraude ondermijnt het systeem. Daarom treden de Belastingdienst, de FIOD en het Functioneel Parket samen op in de aanpak van deze zogenoemde fiscale dienstverleners.