Verversgilde 6,

1671 LW, Medemblik

Mail ons op

info@hbpmedia.nl

Telefoonnummer:

06-23509375

Categorie

Hier vind u alles in de categorie:

Category Archive Nieuws

Vergunningen voor Lotto en Staatsloterij mochten niet zomaar gewijzigd

De Kansspelautoriteit mocht de tenaamstelling van vergunningen voor onder andere de Lotto en de Staatsloterij niet zomaar wijzigen omdat de organisaties achter deze kansspelen veranderd zijn. De Kansspelautoriteit had moeten beoordelen of het Europese recht deze wijziging toestaat. Dat houdt in dat zij moet motiveren waarom zij voor het organiseren van zowel de Lotto als de Staatsloterij slechts één vergunning verleent en of die vergunning kan worden verleend aan Lotto B.V. en Staatsloterij B.V. Dat staat in vier uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 maart 2019).

Van stichting naar bv

De twee organisaties achter de Lotto en de Staatsloterij zijn in 2016 omgezet van stichtingen naar besloten vennootschappen. Deze twee bv’s zijn samen in één holding ondergebracht. De Kansspelautoriteit verwerkte deze organisatorische wijziging in de vergunningen voor de Lotto en de Staatsloterij door de tenaamstelling daarvan te veranderen. Andere aanbieders van kansspelen zijn het daar niet mee eens, omdat zij mee willen dingen naar de vergunningen. Maar volgens de Kansspelautoriteit gaat het hier alleen om het aanpassen van de naam op de vergunningen en hebben concurrerende aanbieders daar niets mee te maken.

Monopoliestelsel

Nederland kent een éénvergunningstelsel voor sportprijsvragen, lotto’s en instantloterijen. Zo’n stelsel beperkt het Europese vrije verkeer van diensten, omdat er geen andere aanbieders kunnen zijn dan de houder van die ene vergunning. Uit eerdere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak blijkt dat zo’n éénvergunningstelsel alleen onder strenge voorwaarden mag van het Europese recht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak houdt de wijziging van de vergunningen voor de Lotto en Staatloterij méér in dan alleen de wijziging van de tenaamstelling. Zo heeft een bv andere kenmerken dan een stichting en zijn ook de vergunningvoorschriften gewijzigd. De Kansspelautoriteit had daarom moeten beoordelen of de wijziging van de tenaamstelling aan de voorwaarden van het Europese recht voldoet. Dat heeft zij niet gedaan.

Wat nu?

De Kansspelautoriteit moet van de Afdeling bestuursrechtspraak nu een nieuw besluit nemen over de wijziging van de tenaamstelling van de vergunning. Daarbij zal zij zich moeten realiseren dat de wijziging van stichting naar bv niet automatisch betekent dat ook de tenaamstelling van de vergunning kan worden gewijzigd. Vervolgens zal de Kansspelautoriteit moeten motiveren waarom zij een éénvergunningstelsel hanteert voor zowel de Lotto als de Staatsloterij, en of daarmee aan de voorwaarden van het Europese recht wordt voldaan.

NKC eist opening gijzelstalling Ermelo

Rond de stalling aan de Eendenparkweg is een onduidelijke situatie ontstaan, omdat de eigenaar van de stalling, die de hal aan de eigenaar van Carivan verhuurt, campereigenaren de toegang tot hun eigendommen ontzegt. Dit omdat de eigenaar van Carivan de huurpenningen niet zou hebben voldaan. De eigenaar van het pand vraagt campereigenaren daarom 600 euro te betalen, voor ze hun camper mogen ophalen, zo melden gedupeerden.

Vreemde zaak

“Een bijzonder vreemde zaak”, zegt manager verenigingszaken Marretje Jelmersma van de NKC. “De camperbezitters hebben een overeenkomst met de verhuurder van stallingruimte, niet met de eigenaar van de hal. En zij hebben de huur wel netjes betaald. Feitelijk worden de campers gewoon in gijzeling genomen.”

Een oproep van de NKC aan gedupeerden zich te melden bij de NKC, heeft een tiental reacties opgeleverd, met wisselende verhalen. Een aantal mensen wacht al weken op uitsluitsel, sommige hebben hun camper wel kunnen ophalen en een enkeling heeft dit kunnen doen door eerst 600 euro bij de eigenaar van Carivan op te halen.

‘Snel oplossen’

“Het is te gek voor woorden”, zegt Jelmersma. “Je vertrouwt je kostbare bezit toe aan een bedrijf, omdat je wilt dat het veilig staat en dan krijg je dit, bij de start van het camperseizoen. Mensen willen eropuit. Dit moet echt heel snel opgelost worden.”

Daarnaast heeft de advocaat van de NKC de eigenaar van Carivan aansprakelijk gesteld voor door gedupeerden geleden en nog te lijden schade in deze zaak.

Nieuwe wet versterkt bestrijding computercriminaliteit

De snelle ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat criminaliteit in een digitale wereld met andere middelen moet worden aangepakt. Die mogelijkheden zijn er nu. Daarmee kunnen het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten aan de slag.

Politie en justitie kunnen heimelijk en op afstand (‘on line’) computers binnengaan voor de opsporing van ernstige delicten, zoals kinderpornografie, drugshandel of liquidaties.  Dat kan een personal computer zijn, een mobiele telefoon of een server. De wet geeft opsporingsambtenaren de mogelijkheid om daarna verschillende onderzoekshandelingen te verrichten. Zij kunnen gegevens ontoegankelijk maken of kopiёren, maar ook communicatie aftappen. Het wordt voor criminelen lastiger om zich op het Internet te verschuilen voor de opsporing.

Ook wordt het mogelijk opsporingsambtenaren als ‘lokpubers’ in te zetten om de opsporing en vervolging van ‘groomers’, die via internet minderjarigen benaderen voor seksuele doeleinden, te vergemakkelijken.

Verder wordt heling van computergegevens als zelfstandig delict strafbaar. Daarmee kan iemand worden aangepakt die over gegevens van anderen beschikt, ook als niet bewezen kan worden dat hij zelf die gegevens heeft overgenomen.

Malafide verkopers die op internet herhaaldelijk goederen of diensten te koop aanbieden, maar niet leveren, kunnen straks strafrechtelijk worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft hiervoor een richtlijn ontwikkeld met nieuwe strafeisen voor oplichting via internet.