Share

Bommenlegger Wormer krijgt 18 jaar cel

AMSTERDAM – Een 28-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor het tot ontploffing brengen van een door hemzelf vervaardigd explosief op een woonboot. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit beslist.  Als gevolg hiervan verloor een man het leven en raakte een vrouw zeer zwaar gewond.  De rechtbank achtte de voorbereiding van moord op het beoogde slachtoffer bewezen en legde 17 jaar gevangenisstraf op. Het hof ziet dat anders en heeft dit aangemerkt als het voorbereiden van het teweegbrengen van een ontploffing. Het hof heeft wel een zwaardere straf dan de rechtbank opgelegd.

Explosie

De verdachte had het gemunt op een andere woonboot van een man, die jaren geleden zijn zusje zou hebben misbruikt en aldus veel ellende in zijn familie had veroorzaakt.
In de nacht van 13 april 2015 bevestigde de verdachte een zelf vervaardigd explosief aan de voorkant van wat later bleek een nabij gelegen woonboot te zijn. Nadat de bewoners naar buiten waren gekomen, ontstak hij het explosief en is daarop vertrokken. Hij verklaarde dat hij er toen van uitging dat de bewoners niet zouden worden geraakt. Achteraf bleek dat de man dodelijk was getroffen en dat de vrouw zeer zwaar was verwond. Ook bleek toen pas dat de verdachte de verkeerde woonboot tot zijn doelwit had gemaakt.

Gevaar voor herhaling

Het hof heeft bij de oplegging van de straf overwogen dat de verdachte geen inzicht heeft verschaft in zijn persoon. Hij heeft geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Wel hebben deskundigen vastgesteld dat naast misbruik van cannabis sprake is van een stoornis. In hoeverre de stoornis behandelbaar is en in hoeverre het gevaar op herhaling kan worden beteugeld, kan bij gebreke van medewerking aan het onderzoek door de verdachte niet worden vastgesteld. Het hof concludeert dat gevaar voor herhaling allerminst kan worden uitgesloten.

Strafmaat

Het openbaar ministerie heeft in hoger beroep een gevangenisstraf van 24 jaar geëist, ervan uitgaande dat de verdachte zijn beoogde slachtoffer had willen vermoorden. Het hof volgt dit standpunt niet. Het hof acht niet uitgesloten dat de verdachte, zoals hij heeft verklaard, uitsluitend zware schade wilde toebrengen aan de woonboot van zijn beoogde slachtoffer.
Het hof overweegt dat bij het opleggen van een zeer langdurige gevangenisstraf de fatale explosie in de omgeving van de woonboot het zwaarst weegt. De verdachte is goed opgeleid en heeft ervaring met explosieven. Hij was zich bewust van de gevaren, maar is desalniettemin overgegaan tot een extreem risicovolle actie, zelfs zonder er zeker van te zijn dat hij het explosief op het beoogde doelwit tot ontploffing had gebracht.

Toewijzing vordering benadeelde partij

De verdachte is ook veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer, de vrouw die niet alleen zeer zwaar gewond is geraakt maar ook haar partner heeft verloren. Het hof heeft een bedrag van ruim € 140.000 aan materiële schade en daarnaast € 60.000 aan immateriële schade toegewezen.

Heeft u dit ook al gelezen?