Bestemmingsplan voor uitbreiding attractiepark Efteling is nu definitief

Het bestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand dat de uitbreiding van attractiepark de Efteling regelt is met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (2 juni 2021) definitief geworden. Tegen het zogenoemde herstelbesluit van de gemeenteraad van 11 februari van dit jaar zijn geen zienswijzen meer ingediend. Dit betekent dat omwonenden die bezwaar hadden tegen het bestemmingsplan geen nieuwe bezwaren meer tegen dit herstelbesluit hebben aangevoerd. Daarmee is dit besluit en daarmee het bestemmingsplan voor de uitbreiding definitief geworden.

Herstelbesluit naar aanleiding van tussenuitspraak

De gemeenteraad van Loon op Zand nam in februari 2021 het herstelbesluit naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 oktober 2020. De Afdeling bestuursrechtspraak verklaarde in die uitspraak de meeste bezwaren van omwonenden ongegrond, maar constateerde ook een aantal gebreken in het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. De hoogste bestuursrechter droeg de gemeenteraad in de tussenuitspraak op om deze gebreken te herstellen. Zo was naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer de uitbreiding niet goed onderbouwd in het bestemmingsplan, bood het bestemmingsplan te veel ruimte aan de Efteling en waren de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld.

Uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande attractiepark naar het oosten en westen uit te breiden. Het attractiepark wil in 2030 door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Het gaat om uitbreiding van het attractiepark zelf, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen.

Loading