Bedreiger minister Yeşilgöz krijgt TBS met voorwaarden

De rechtbank in Breda heeft tbs met voorwaarden opgelegd aan de 66-jarige J. V. . uit Rijen. V. schreef in 2022 een brief waarin hij minister Yeşilgöz bedreigde. Omdat hij tijdens de bedreiging een ernstige psychische stoornis had, wordt aan hem geen straf opgelegd maar een tbs-maatregel.

Bedreiging

In de bewuste brief aan de minister schreef V. dat hij binnenkort op haar werk of bij haar thuis langs zou komen en op welke verschrikkelijke manieren hij haar dan zou doden. De minister voelde zich hierdoor ernstig bedreigd en vreesde dat V. haar van het leven wilde beroven. De rechtbank vindt dit een ernstig strafbaar feit. De minister vervult een wezenlijke functie in onze democratische rechtsstaat en zij moet haar werk kunnen doen zonder beperkingen en zonder angst voor haar persoonlijke veiligheid. 

Psychische stoornis

Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat V. lijdt aan schizofrenie en dat er sprake was van een acute psychose. Hij had onder andere last van wanen en hallucinaties die van ernstige invloed waren op zijn gedrag. In deze toestand heeft hij de brief geschreven en gepost. Op basis van de onderzoeken en adviezen van de deskundigen stelt de rechtbank vast dat de man ontoerekeningsvatbaar is. Dat betekent dat de strafbare feiten niet aan de man kunnen worden toegerekend. De rechtbank ontslaat V. daarom van alle rechtsvervolging.

De reclassering is was stellig in haar conclusie dat zij het nakomen van voorwaarden voor V. niet haalbaar acht. Het mislukken daarvan zal met name voor V. zelf negatieve gevolgen hebben, aldus de reclassering, omdat V. gebaat is bij duidelijkheid en dat hij die bij een tbs met voorwaarden te weinig zal krijgen, hetgeen zal leiden tot voortdurende strijd en onbegrip.

De officier van justitie, mr. P. Emmen, vorderde TBS met verpleging , waarbij de duur gelet op het strafbare feit gemaximeerd is tot een periode van maximaal vier jaar.

De advocaat van V. mr. Ivo Cools bepleitte dat een tbs-maatregel als ultimum remedium moet worden gezien en dat tbs gezien de aard van de verdenking, de leeftijd en de medische klachten van zijn cliënt niet proportioneel is. De minder vergaande optie van de zorgmachtiging zou meer passend zijn geweest. Primair verzocht de raadsman geen maatregel aan V. op te leggen en subsidiair de maatregel tbs met voorwaarden.

Omdat V. is ontslagen van alle rechtsvervolging kan hij geen straf krijgen, maar kan de rechtbank hem wel een maatregel opleggen. De rechtbank houdt er daarbij rekening mee dat hij eerder personen met een publieke taak heeft bedreigd en belaagd. Vanwege het herhalingsgevaar vindt de rechtbank een tbs-maatregel met voorwaarden noodzakelijk om de maatschappij tegen V. te beschermen. Die voorwaarden houden onder andere in dat V. mee moet werken aan reclasseringstoezicht en dat hij zich moet laten opnemen in een kliniek. 

Loading

Geef een reactie