ATIB en Paco Plumtrek moeten binnen 2 weken Almelose Kolkschool verlaten

De Turkse vereniging ATIB en muziekpodium Paco Plumtrek moeten binnen 2 weken de voormalige Kolkschool in Almelo verlaten. De kort gedingrechter oordeelt dat de gemeente Almelo de gebruikersovereenkomsten rechtsgeldig heeft opgezegd. Partijen wisten in ieder geval sinds 2017 dat het pand verkocht zou worden. Begin 2021 verkocht de gemeente het pand aan een projectontwikkelaar.

Geen huurovereenkomst

ATIB en Paco Plumtrek hadden een gebruikersovereenkomst met de gemeente Almelo waardoor ze voor hun activiteiten gebruik konden maken van de Kolkschool. Beide partijen stelden dat er sprake was van een huurovereenkomst, maar dat is niet het geval oordeelt de rechter. Zij betaalden slechts de kosten voor het gebruik van gas, water en elektra, waarbij de werkelijke jaarlijkse kosten veel hoger liggen. In de overeenkomst met Paco Plumtrek stond zelfs uitdrukkelijk dat het niet om een huurovereenkomst ging.

​Verkoop bekend

Zowel de Turkse vereniging als het muziekpodium wisten (in ieder geval) sinds 2017 dat zij de Kolkschool zouden moeten verlaten, omdat de gemeente Almelo het pand wilde verkopen. ATIB ondertekende in april 2017 een nieuwe gebruiksovereenkomst met daarin een opzegtermijn van één maand. Paco Plumtrek ondertekende een dergelijke overeenkomst al in 2010. In september 2017 vergaderde de gemeenteraad over de Kolkschool, waarbij ATIB en Paco Plumtrek gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om het woord te voeren. De raad nam toen een motie aan dat de gemeente samen met ATIB en Paco Plumtrek op zoek moest gaan naar een goed en betaalbaar alternatief.

​Alternatief

De gemeente Almelo heeft naar het oordeel van de rechter voldoende gedaan in de zoektocht naar een andere plek voor ATIB en Paco Plumtrek. Beide organisaties hebben alternatieve ruimten aangeboden gekregen, maar wezen deze van de hand. De rechter oordeelt dat de andere plek niet precies hetzelfde hoeft te zijn als de Kolkschool qua grootte, kosten of mogelijkheden om te groeien.

Van ATIB en Paco Plumtrek had verwacht mogen worden dat zij hierin concessies zouden doen. Verder heeft de gemeente een beperkt aantal panden in eigendom zodat de keuze beperkt is. De aangenomen motie ontslaat beide organisaties daarbij niet van de eigen verantwoordelijkheid om zelf naar alternatieven te zoeken.

De termijn van 2 weken gaat in nadat partijen het vonnis van de gerechtsdeurwaarder hebben gekregen. (Rechtspraak)

Loading