Share

Amsterdamse (41) krijgt tbs met voorwaarden na met auto inrijden op fietsers

De 41-jarige Y. H. is veroordeeld tot tbs met voorwaarden en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel omdat zij op 1 augustus 2022 in Amsterdam-Centrum op klaarlichte dag met haar auto op het fietspad inreed op 4 fietsers en vervolgens is doorgereden. Uit het psychiatrisch rapport blijkt dat zij onder meer lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis.

De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over om haar volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren voor haar gepleegde daden. Zij is niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging in verband met haar psychische toestand op dat moment. Bij de oplegging van tbs met voorwaarden neemt de rechtbank alle voorwaarden over die de reclassering adviseerde. Zo moet zij zich onder meer ambulant laten behandelen.

De officier van justitie was tijdens de inhoudelijke zitting van afgelopen 3 maart van mening dat H. als bestuurder van haar auto op een fietspad meerdere fietsers, die voor haar goed zichtbaar geweest moeten zijn, met een aanzienlijke snelheid van achteren aangereden. Hierna is zij weggereden. Door in een auto met hoge snelheid op een korte afstand recht op de slachtoffers af te rijden heeft verdachte minst genomen willens en wetens de aanmerkelijke kans op de koop toegenomen dat de slachtoffers niet op tijd weg zouden kunnen springen en dodelijk gewond zouden raken. Het is slechts aan de snelle reactie van de drie fietsers te danken dat de H. hen niet heeft aangereden, met alle mogelijke gevolgen. De officier van justitie eiste dan ook TBS met voorwaarden.

De raadsvrouw van H. mr. Merlijn van Keulen, voerde aan dat H. zich helemaal niets meer kan herinneren van wat er op 1 augustus 2022 heeft plaatsgevonden, volgens de raadsvrouw was haar cliënt verward en dat zij zich ook in de dagen daarna niets van het incident heeft kunnen herinneren, dit werd ook door deskundigen vastgesteld.

De raadsvrouw vroeg in haar pleidooi dan ook dat H ambulant moet worden behandeld voor haar persoonlijkheidsstoornis, stressgevoeligheid en neiging tot problematisch middelengebruik. De deskundigen adviseren een tbs-maatregel met voorwaarden nu aan de daartoe gestelde wettelijke vereisten is voldaan, maar de geïndiceerde ambulante behandeling kan ook in een vrijwillig kader plaatsvinden. Dat heeft de voorkeur van H., omdat zij niet het stigma van de tbs-maatregel wenst. H. heeft een verwijzing van haar huisarts voor een behandeling bij NPI in Amersfoort, een instelling voor persoonlijkheidsstoornissen. In het geval de tbs-maatregel met voorwaarden meer passend wordt geacht door de rechtbank, heeft de H. zich bereid verklaard haar medewerking te verlenen aan de voorwaarden.

Update: De raadsvrouw van H. zegt in een eerste reactie dat zij nog niet weet of haar cliënt in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie