Share

Action haalt weer bakzeil bij op staande voet ontslag werknemer

Wederom is Action binnen een maand op de vingers getikt door de rechtbank bij het op staande voet ontslaan van een werknemer. De werknemer werd door Action ontslagen omdat deze zonder te betalen een tasje van 0,03 eurocent had meegenomen. 

Op 20 februari 2020 werkte de man van en voor dat hij aan zijn werkdag begon kocht hij eerst in de Action 20 regenponcho’s. Toen de man om even over 20.00 uur klaar was met zijn werk pakte hij een plastic tasje van 0,03 eurocent om de regenponcho’s in te doen om ze zo mee naar huis te nemen. Dit heeft hij ook verteld aan een collega van hem die vulploegleider is bij de winkel van Action waar de man werkzaam was.

De dag daarna begon de man zijn vakantie tot 2 maart 2020, op de bewuste 2 maart moest de man direct bij de HR adviseur van Action verschijnen waar ook de regio-manager aanwezig was, daar kreeg hij te horen dat hij op staande voet was ontslagen omdat hij het tasje van 0,03 eurocent niet had betaald. De man moest na het gesprek een verklaring tekenen waarin hij bekende dat hij het bewust plastic tasje zonder te betalen heeft meegenomen, dat hij hier geen verklaring voor had , hij was het gewoon vergeten.

In de ontslagbrief van Action die de man een dag later kreeg stond te lezen: ‘Hiermee bevestigen wij dat wij u op 2 maart 2020 op staande voet hebben ontslagen uit uw dienstbetrekking. De reden hiervoor is dat er is vastgesteld dat u onrechtmatig goederen Action Nederland BV te Velp heeft weggenomen op 20 februari 2020 ten bedrage van € 0.03 of enig ander bedrag. Bovenstaande heeft u zowel mondeling als schriftelijk bekend tegenover de HR adviseur  en de Regio-manager. Wij beschouwen deze diefstal/verduistering in dienstbetrekking als een dringende reden voor ontslag op staande voet krachtens artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek.

De werknemer ging niet akkoord met het ontslag en vroeg Action om het ongedaan te maken en hem weer zijn werkzaamheden te laten hervatten en zijn salaris te betalen.

De rechter vond de ernst van het misdrijf dusdanig laag dat hij ontslag op staande voet niet realistisch vond en draaide dat ook terug. Over het meenemen van het plastic tasje was de rechter ook duidelijk in zijn uitspraak: ‘Dit plastic tasje wordt in Action niet als een product dat in de schappen ligt verkocht, maar is een middel om producten mee te vervoeren. Meer in het algemeen kostten plastic tasjes vroeger niets en betaal je er tegenwoordig vaak slechts een laag bedrag voor, vanuit de gedachte dat plastic milieuvervuilend is en het gebruik daarvan beperkt moet worden. Het meenemen van een plastic tasje is weliswaar niet geoorloofd, maar om dit te bestempelen als diefstal/verduistering of wederrechtelijke toe-eigening dekt in deze zaak de lading ook niet goed. Tot een daadwerkelijke verrijking van de ‘dader’ komt het namelijk niet omdat het tasje eigenlijk niks waard is, anders dan bij diefstal van een voorwerp uit de schappen van een winkel.

De kantonrechter veroordeeld Action dan ook tot het betalen van een vergoeding tot onregelmatige opzegging van het arbeidscontract, een bedrag van € 2.945,75. Daarnaast moet Action de man een bedrag betalen van 686,63 euro als transitievergoeding en een billijke vergoeding van 3600,- euro.  Verder moet Action deze bedragen binnen een maand aan de man betalen en moet Action ook de kosten die de man heeft gemaakt betalen, 803,- euro.

 

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?