Aantal jeugdige verdachten daalt het sterkst

Ruim 8 op de 10 waren man en 1 op de 10 was minderjarig. Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.In 2018 werd van de inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder verdacht van een misdrijf. Dit zijn 130 duizend mannen en 30 duizend vrouwen. Mannen waren in elke leeftijdscategorie vaker verdachte van een misdrijf dan vrouwen, maar bij 18- tot 25-jarigen was dat verschil het grootst; 3,2 procent van de mannen tegen 0,6 procent van de vrouwen. Onder 65-

Veel minder jeugd geregistreerd als verdachte

In het afgelopen decennium daalde het aantal 12- tot 18 jarigen dat verdacht werd van een misdrijf van 3,9 procent in 2008 tot 1,3 procent in 2018. De afname van het aantal verdachte jongens van 12 tot 15 jaar is het grootst. In 10 jaar tijd werden 70 procent minder 12-, 13- en 14-jarigen aangemerkt als verdachte. Onder volwassenen daalde het percentage verdachten met 44 procent. De daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit doet zich ook in andere Europese landen voor. De daling lijkt in Nederland wel sterker te zijn dan in andere landen, blijkt uit de eerder verschenen Monitor Jeugdcriminaliteit.

Hagenaars en Rotterdammers het vaakst verdacht

De gemeenten Den Haag en Rotterdam telden in 2018 naar verhouding de meeste verdachten, 1,6 procent. In de top stonden verder Lelystad, Vlissingen en Almere. Per hoofd van de bevolking waren de minste verdachten te vinden in Dinkelland en Sint Anthonis. In beide gemeenten werd 0,3 procent van de bevolking verdacht van een misdrijf. In zeer sterk stedelijke gebieden woonden relatief meer dan twee keer zoveel verdachten als in niet-stedelijk gebieden.

Aantal geregistreerde winkeldieven neemt het minst af

Ruim 1 op de 3 verdachten kwam in beeld bij de politie voor het begaan van een vermogensmisdrijf en 1 op de 5 voor een geweldsdelict. In de afgelopen tien jaar is het aantal verdachten van een geweldsmisdrijf harder gedaald dan het aantal verdachten van een vermogensmisdrijf. Dit hangt deels samen met de naar verhouding kleine afname van het aantal verdachten van winkeldiefstal.

Loading