Share

73-jarige handbaltrainer uit Haarlem moet de cel in wegens veelvoudig misbruik jonge handbalmeisjes

De rechtbank in Alkmaar heeft de 73-jarige handbaltrainer Othman F. veroordeeld voor het plegen van ontuchtige handelingen met zes minderjarige meisjes tijdens keeperstrainingen bij een handbalvereniging in Alkmaar. Dit gebeurde van september 2015 tot en met februari 2021. De man krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 48 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. 

Othman F. staat gedurende de proeftijd onder toezicht van de reclassering en mag niet aan het werk als handbaltrainer of in andere functies waarin hij contact heeft met minderjarigen. Ook heeft hij een contactverbod met de slachtoffers. Daarnaast moet F. de slachtoffers schadevergoedingen betalen variërend van 2.500 tot ruim 30.000 euro, in totaal bijna 75.000 euro.

Ontuchtige handelingen

F. gaf voornamelijk in een sporthal in Alkmaar keeperstrainingen. Toen de sporthal door de coronamaatregelen gesloten was, trainde hij één slachtoffer in een ander zaaltje en een enkele keer ook bij hem thuis. Tijdens de trainingen nam F. (een aantal van) de slachtoffers apart mee naar een bankje bij de tribunes en deed daar oefeningen met hen. Dit was uit het zicht van andere aanwezigen in de sporthal en gebeurde op momenten dat hun ouders niet aanwezig waren bij de training. 

F. omschrijft deze oefeningen als spierspanningsoefeningen die hoorden bij een door hem zelf ontwikkelde en alleen door hem gehanteerde succesvolle trainingsmethode. Hij drukte hierbij eerst met een bal en vervolgens met zijn handen op het lichaam van de slachtoffers waarbij de meisjes hun spieren moesten aanspannen. Eerst raakte hij de meisjes aan over hun kleding heen, terwijl hij drukte op borsten, buik, benen, liezen en vagina. Later vonden de aanrakingen ook plaats onder hun kleding, op de blote huid. Bij twee slachtoffers is verdachte tijdens de oefeningen binnengedrongen met zijn vinger in de vagina en bij een derde slachtoffer heeft hij een poging daartoe gedaan. Volgens F. waren deze oefeningen nodig om de pijngrens van de meisjes te verhogen voor het opvangen van de bal op deze lichaamsdelen. 

Ook nam hij enkele slachtoffers alleen mee naar de kleedkamer van de sporthal waarna hij de deur op slot deed. Daar moesten zij zich uitkleden zodat hij hun houding kon controleren om te zien of ze recht stonden. Daarnaast zijn op zijn telefoon foto’s aangetroffen die hij heeft gemaakt van seksuele handelingen die hij verrichtte met één van de slachtoffers.

F. heeft grotendeels bekend, maar volgens hem was het misbruik qua duur en intensiteit beperkter dan de slachtoffers hebben verklaard en had hij geen seksuele intenties. De rechtbank acht deze verklaring van F. niet geloofwaardig.

Oordeel rechtbank

De rechtbank vindt bewezen dat F. zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van zes minderjarige meisjes tijdens trainingen die soms meerdere keren per week plaatsvonden. De rechtbank neemt het F. kwalijk dat hij met zijn handelen een ernstige inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van de jonge slachtoffers, die aan het begin van hun puberteit stonden en van wie het lichaam nog volop in ontwikkeling was. F. , die vele malen ouder was, heeft zich hier geen enkele rekenschap van gegeven en slechts oog gehad voor zijn eigen lustgevoelens.

F. , die bekend stond als een succesvol trainer, heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie, zijn status in de ogen van de slachtoffers en het gevoel van afhankelijkheid dat hij hen had gegeven. Daarmee heeft hij keer op keer het door de slachtoffers en de ouders in hem gestelde vertrouwen ernstig geschaad. De rechtbank rekent dit Othman F. zwaar aan. De langdurige periode van het misbruik en de wijze waarop dit plaatsvond maakt dat de rechtbank een lange gevangenisstraf op zijn plaats acht.

De rechtbank staat in het vonnis stil bij de gevorderde leeftijd van Othman F. . De rechtbank acht in de wet voldoende mogelijkheden aanwezig om de gevangenisstraf te onderbreken of beëindigen als de gezondheidstoestand van Othman F. daartoe aanleiding geeft.  

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?