Share

42-jarige inwoner Hurdegaryp krijgt deels voorwaardelijke celstraf voor misbruik 11-jarig meisje

De rechtbank in Alkmaar heeft de 42-jarige Jasper A. uit Hurdegaryp (Fr) veroordeeld. Hij verleidde een elfjarig slachtoffer om naaktfoto’s en naaktfilmpjes van zichzelf te sturen. Dat gebeurde van november 2020 tot november 2021. Ook was hij in het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. Hij krijgt een gevangenisstraf van 656 dagen opgelegd, waarvan 360 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.

A. leerde het minderjarige slachtoffer in november 2020 via social media kennen. In de gesprekken die zij samen in persoon en via social media voerden, werd het A. duidelijk dat het slachtoffer heel jong en kwetsbaar was. Zij was toen elf jaar. Gedurende een jaar ontving hij foto’s en filmpjes van het slachtoffer, waarop zij haar (gedeeltelijk) ontblote borsten, billen en vagina liet zien. Jasper A. gaf het slachtoffer in ruil voor deze naaktfoto’s en naaktfilmpjes giften, zoals geld, (elektrische) sigaretten, kleding en een telefoon.

Daarnaast had A. e ruim 1,3 miljoen kinderpornografische foto’s en video’s gedownload en in zijn bezit. Het merendeel van dit materiaal betreft foto’s van poserende, ook zeer jonge, kinderen, waaronder het eerdergenoemde minderjarige slachtoffer. 

De rechtbank oordeelt dat Jasper A. zich schuldig heeft gemaakt aan verleiding van een jong, uiterst kwetsbaar slachtoffer. Hij vroeg dit slachtoffer naaktfoto’s en naaktfilmpjes van zichzelf te maken en naar hem te sturen in ruil voor cadeautjes. De rechtbank vindt dat A. zich had moeten realiseren dat sprake was van een zeer ongelijkwaardige en voor het slachtoffer (psychisch) schadelijke relatie. Jasper A. heeft zich laten leiden door zijn lustgevoelens en stelde die boven de belangen van het minderjarige slachtoffer. Door het downloaden en in het bezit hebben van kinderporno heeft A. daarnaast de uiterst verwerpelijke praktijk die plaatsvindt bij het maken van dergelijk materiaal, in stand gehouden en bevorderd. Dit alles rekent de rechtbank A. aan.

De raadsvrouw van A. mr. Puck Metgod, heeft verzocht acht te slaan op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, in het bijzonder zijn seksuele problematiek en, gelet hierop, alsmede gelet op de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, aan de verdachte een (gedeeltelijk voorwaardelijke) gevangenisstraf op te leggen, waarbij het onvoorwaardelijke deel gelijk is aan de duur van de in voorarrest doorgebrachte tijd, onder de geadviseerde bijzondere voorwaarden.

De officier van justitie vorderde dat Jasper A., gelet op de ernst van de feiten, alsmede de (seksuele) problematiek van A., te veroordelen tot een (gedeeltelijk voorwaardelijke) gevangenisstraf, namelijk een onvoorwaardelijk strafdeel gelijk aan de duur van het voorarrest tot aan de schorsing van de voorlopige hechtenis op 16 november 2022 en tevens een voorwaardelijk strafdeel van twaalf maanden, met drie jaren proeftijd, onder de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden. De officier van justitie heeft verder gevorderd deze voorwaarden en het reclasseringstoezicht, vanwege het hoge herhalingsgevaar, dadelijk uitvoerbaar te verklaren.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging ook rekening met het feit dat A. onder meer lijdt aan een stoornis in het autismespectrum, pedofilie en een depressieve stoornis. Hierdoor heeft hij weinig oog gehad voor het (moreel) grensoverschrijdende karakter van zijn gedrag en de bijbehorende emotionele schade voor anderen. Tijdens de zitting verklaarde A. dat hij hulp nodig heeft bij zijn problematiek.

De rechtbank vindt een deels voorwaardelijk gevangenisstraf passend. Gedurende de proeftijd van drie jaar moet Jasper A. zich onder meer laten behandelen in een zorginstelling en moet hij contact met minderjarigen vermijden.

Heeft u dit ook al gelezen?