Share

4 jaar cel voor 29-jarige inwoner Landgraaf, handelde in drugs en vuurwapens

MAASTRICHT – De 29-jarige M.M. uit Landgraaf moet van de rechtbank in Maastricht 4 jaar de cel in wegens het medeplegen van het voorhanden hebben van grote hoeveelheden verdovende middelen en vuurwapens.

Officier van justitie Holthuis kwam tijdens de inhoudelijke zitting op 6 juli j.l. tot drie tenlasteleggingen. Zo werd M. er van verdacht dat hij samen met anderen 27,7 kg. heroïne en/of 2 kg cocaïne zijn zijn bezit heeft gehad. Daarnaast werd M. er van verdacht dat hij samen met anderen 11 pistolen en 1 revolver in zijn bezit heeft gehad en samen met anderen het vervaardigen en/of het verhandelen en het vervoeren van heroïne en cocaïne heeft voorbereid.

Officier van justitie Holthuis vond tijdens de inhoudelijke zitting dat alle drie de feiten wettig en overtuigend bewezen waren, de officier verwees hierbij naar de woning van M. waar de wapens en drugs zijn aangetroffen, met daarnaast de bekentenis van M.. Officier van justitie Holthuis eiste daarom ook een onvoorwaardelijke celstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest. Officier van justitie Holthuis hield hierbij rekening met de katvangersrol van M.. Officier van justitie Holthuis ging tijdens de inhoudelijke zitting er vanuit dat onbekenden vanuit het criminele circuit misbruik van M. hebben gemaakt.

De advocaat van M. bepleitte dat er bij de strafoplegging rekening moest worden gehouden met de nog jonge leeftijd van M. en het beperkte verstandelijke vermogen van M. en dat M. nog een blanco strafblad heeft. De raadsman van M. vroeg de rechtbank om een celstraf van 36 maanden op te leggen, verwijzend naar jurisprudentie van de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank ging mee in de eis van het OM. en legde M. een celstraf voor de duur van 4 jaar op met aftrek van voorarrest. Het oordeel van de rechtbank: “De verdachte heeft in een door hem gehuurde woning grote hoeveelheden verdovende middelen en vuurwapens voor anderen bewaard. Niet alleen had de verdachte ruim 27 kilogram heroïne en 2 kilogram cocaïne opzettelijk aanwezig, maar ook heeft hij 12 vuurwapens – waarvan een aantal met geladen patroonmagazijn – voorhanden gehad. Ten slotte heeft de verdachte grote hoeveelheden aan stoffen en goederen, benodigd voor het vervaardigen en/of verhandelen van heroïne en cocaïne, bewaard voor anderen. De verdachte heeft met zijn handelen bijgedragen aan het in stand houden van drugshandel, verslavingsproblematiek en de daarmee gepaard gaande criminaliteit en maatschappelijke overlast. De rechtbank rekent de verdachte dit aan.

M. heeft 14 dagen om in hoger beroep te gaan.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?

Geef een reactie