36-jarige inwoner Dronten hoort 42 maanden cel eisen voor deelname aan criminele organisatie

De rechtbank in Rotterdam

Dit bericht is 257 keer gelezen

‘Jarenlang heeft de 36-jarige Tjerk Jan van R. uit Dronten de markt voor kinderporno in stand gehouden en gefaciliteerd. Jarenlang heeft hij het misbruiken van kinderen, het seks hebben met kinderen genormaliseerd. Als leider van een criminele organisatie heeft hij actief bijgedragen aan het in de lucht brengen en houden van kinderporno op het Darkweb. Onacceptabel.’ Dat stelde de officier van justitie van het Landelijk Parket (OM) in de rechtbank Rotterdam. Haar strafeis luidt 42 maanden.

Het OM heeft in haar strafeis de verminderde toerekenbaarheid van verdachte evenals het advies tot TBS  met voorwaarden en een Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel van het NIFP en de Reclassering overgenomen. ‘Dat is de enige optie voor langdurig stevig toezicht met stevige voorwaarden. Dat is zeker nodig bij verdachte, gezien zijn vastgestelde stoornissen, de lange duur van zijn strafbare gedrag en het recidiverisico.’

Bijnamen

Als kopstuk, één van de organisatoren op het kinderpornografische Darkweb, was verdachte zijn bijnaam wereldwijd bij de politie bekend. Omdat hij Nederlander leek te zijn, had hij extra de aandacht van politie en justitie in ons land. Het achterhalen van de identiteit van gebruikers van bijnaam op het Darkweb is echter ingewikkeld en vergt veel tijd. Na een intensieve zoektocht is het gelukt zijn identiteit te achterhalen.

Op 9 juli 2019 is verdachte thuis in Haaksbergen aangehouden, achter zijn computer die op dat moment in verbinding stond met het Darkweb. Verdachte was ingelogd op een chatsite en forum op het darkweb gericht op kinderporno met vooral jongetjes. Ook stonden er tabbladen met kinderporno open.

Enorme collectie kinderpornografisch materiaal

Er is een enorme hoeveelheid aan gegevensdragers in beslag genomen. In totaal gaat het om 12.362 afbeeldingen, waarvan 145 films en de rest foto’s. Het gaat om met name jongens tussen de 1 en de 14 jaar, waarvan de meeste foto’s in de leeftijd 6 tot 12 jaar. Het gaat in 20% van het materiaal om penetratie, voor 20% om overige seksuele handelingen en in 60% van de gevallen om poseermateriaal

Het OM verwijt hem het gewoonte maken van het bezit en de verspreiding van kinderporno. Het oudste plaatje dateert van 26 augustus 2003 dat het OM als startdatum hanteert voor de pleegperiode die loopt tot aan zijn aanhouding op 9 juli. Dit komt ook overeen met verklaringen van verdachte dat hij 15 jaar geleden is begonnen met het aanleggen van een collectie en hij sindsdien niets meer heeft verwijderd.

Organisator, hoster en beheerder

Verdachte heeft zich – door zijn functie als organisator, hoster en beheerder op het Darkweb van een site gericht op jongetjes en een site gericht op meisjes – schuldig gemaakt aan het medeplegen van het verspreiden van kinderporno door anderen via deze sites. Dat kon door het plaatsen van links naar externe websites. Ook was het mogelijk om binnen de chatroom de kinderporno te bekijken en te downloaden. De pleegperiode van dit feit start voor verdachte op 21 januari 2015 tot het moment waarop de site door de politie uit de lucht is gehaald, begin december 2017.

Het OM rekent de verdachte zijn rol zwaar aan: ‘Er bleek sprake te zijn van bijna dagelijks TOR verkeer vanaf zijn adres en soms was hij de enige die thuis was tijdens dit TOR verkeer. Hij is een veelvuldig en actief gebruiker van het Darkweb’, aldus de officier van justitie. ‘Voor ons een grote vis, een leider van een criminele organisatie. Zonder organisatoren immers geen sites die dit soort rommel faciliteren en verspreiden.’

Een criminele organisatie

Het OM beschouwt de chatsites als één organisatie, omdat zowel de modus operandi als het gemeenschappelijk uitgangspunt corresponderen: Het zijn beide chatsites op Tor/Darkweb voor liefhebbers van minderjarige jongens en meisjes om hierover te chatten en kinderporno te delen. Het zijn chatsites die technisch gezien op hetzelfde script draaien en op dezelfde structuur waren gebaseerd (bijvoorbeeld eenzelfde wijze om in te loggen). De chatsites hadden eenzelfde opbouw. Tevens werden door nagenoeg dezelfde personen de beheersmatige handelingen verricht. De werkwijze op de sites kwam overeen. Het betroffen chatsites op TOR met een set aan regels, met de mogelijkheid om plaatjes te delen via een link, danwel door de plaatjes direct beschikbaar te stellen met een pop-up op de site.

Ook was sprake van een duidelijke hiërarchie en rol- en taakverdeling, bijvoorbeeld als moderator of admin. Moderators en administrators vormden de staff en hielden staff meetings met notulen. Zij hadden meer taken, rechten en privileges dan de geregistreerde gebruikers en de gasten. Iedere hogere rang had ook de bevoegdheden en mogelijkheden van de rangen er onder. Ze konden promotie krijgen bij positief, behulpzaam gedrag, maar ook worden gedegradeerd. Voor het vervullen van hun taken hadden de moderators en administrators bovendien toegang tot afzonderlijke digitale (leer/trainings) omgevingen. De organisatie trad op als eenheid en was volgens het OM duurzaam: ze bestond tweeënhalf jaar en telde meer dan twee personen.

De officier van justitie vandaag op zitting: ‘Vooropgesteld moet worden dat het plaatsen van kinderporno en het praten over kinderen in seksuele zin, per definitie een algehele sfeer van misbruik creëert en daarmee al voldaan is aan het oogmerk. Het gebruik maken van het Darkweb, de totale afscherming, is ook een indicator voor het hebben van oogmerk op het plegen van strafbare feiten.’

Puzzelstukjes

Verdachte heeft een spoor van slachtoffers nagelaten. Elk kind dat kinderpornografisch wordt vastgelegd, is zijn of haar hele leven slachtoffer. Dat wordt nog erger als hun afbeelding is verspreid. Hun hele leven blijven zij zich afvragen wie de afbeeldingen bezit, wie zich hierop bevredigt en hebben zij angst (hoe irreëel vaak ook) herkend te worden. Ook de ouders en familie van deze slachtoffers zijn hun hele leven slachtoffer. Het idee dat pedofielen zich verlustigen op jouw kindje is onverdraaglijk. De officier in haar requisitoir: ‘Het is aan politie en justitie de slachtoffers te beschermen tegen mensen zoals deze verdachte, het is aan ons de samenleving te beschermen tegen de daden van verdachte.’

De politie monitort daarom onder meer het Darkweb en heeft daarbij uiteraard specifiek belangstelling voor Nederlanders die zich manifesteren op kinderpornografische sites. Al duurt het soms jaren om te ontdekken wie er achter een bepaalde nickname zit: politie en justitie laten niet los totdat alle puzzelstukjes in elkaar passen.

Het vervaardigen, bekijken danwel verspreiden van kinderporno is een ernstig misdrijf dat grote inbreuk maakt op de privacy en gezondheid van slachtoffers en hun omgeving. Het wordt zwaar bestraft.

Uitspraak
De rechtbank doet over twee weken uitspraak.(OM)

Reageer op dit nieuwbericht

HBPMedia

Learn More →