Share

24 maanden celstraf voor 32-jarige inwoner Enkhuizen

ENKHUIZEN – De 32-jarige Leendert J. uit Enkhuizen is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar. Aan deze proeftijd zitten voorwaarden verbonden zoals eerder de reclassering als advies had gegeven.

De rechtbank acht het wettig bewezen dat J. op 20 september 2019 met een mes iemand anders zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door met het mes in de borststreek van het slachtoffer te steken. Daarnaast zegt de rechtbank dat het ook wettig is bewezen dat L. het slachtoffer daarnaast ook heeft mishandeld door in het gezicht van het slachtoffer te stompen.

De advocaat van L. heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte niet thuishoort in het strafrecht. Verdachte heeft thans zes maanden onbehandeld in een Pl gezeten. Gelet op de adviezen van de psychiater en de reclassering heeft de raadsvrouw verzocht een gevangenisstraf op te leggen waarvan het onvoorwaardelijk deel bij uitspraak niet langer zal zijn dan het reeds ondergane voorarrest. De raadsvrouw heeft verzocht verdachte daarnaast een voorwaardelijke straf op te leggen met daaraan verbonden de door de psychiater en de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden.

Daarnaast acht de rechtbank verplicht contact met GGZ Reclassering Fivoor of een soortgelijke instelling noodzakelijk. Tevens acht de rechtbank verplichte begeleiding door GGZ Reclassering Fivoor noodzakelijk.

“De kans op recidive, met gevaar voor letselschade, wordt door GGZ Reclassering Fivoor, als hoog ingeschat. Betrokkene heeft een aantal beschermende factoren zoals inkomen, familie, dagbesteding maar deze wegen niet op tegen de hoge mate van onmacht en lijdensdruk die is waar te nemen bij betrokkene. Indien er sprake zou zijn van intensieve behandeling, waarbij ingezet wordt op psycho-educatie, versterken van de beschermende factoren en een toekomstgerichte aanpak, zoals begeleid of beschermd wonen, kan de kans op recidive aanzienlijk verminderd worden.”

Daarnaast moet J. een schadevergoeding van € 2510,- vermeerderd met de wettelijke rente betalen waarbij de schadevergoedingsmaatregel wordt toegepast.

Loading

Heeft u dit ook al gelezen?