23-jarige medewerkster gemeente Brunssum aangehouden wegens schending ambtsgeheim

BRUMSSUM – Maandagmiddag is een medewerker van de gemeente Brunssum aangehouden door de Rijksrecherche. De 23-jarige vrouw wordt verdacht van het schenden van haar ambtsgeheim. Dankzij de goede samenwerking met de gemeente heeft de Rijksrecherche maandagochtend een doorzoeking in deze kwestie kunnen verrichten. Later die dag heeft de vrouw zichzelf gemeld bij de politie. 

Artikel 272 Wetboek van Strafrecht stelt de schending van het ambtsgeheim strafbaar. Het artikel luidt: “Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.”