21-jarige inwoner Bunschoten moet 18 maanden de cel in wegens aanslag met vuurwerk

BUNSCHOTEN – De 21-jarige J.K uit Bunschoten-Spakenburg is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van het voorarrest, waarvan 8 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaren. Aan het voorwaardelijk strafdeel heeft de rechter naast algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden verbonden. Ook heeft de rechtbank een tweetal vorderingen van benadeelde partijen deels toegewezen.

De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte zich samen met zijn mededader schuldig heeft gemaakt aan het veroorzaken van een ontploffing. Deze ontploffing is ontstaan doordat een zwaar stuk vuurwerk aan een voordeur van een woning is gehangen en dit vervolgens is aangestoken. Door die ontploffing was niet alleen gemeen gevaar voor goederen te duchten, maar ook gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de bewoners van die woning. Verdachte en zijn mededader hebben tevens met hun handelen de bewoners van die woning bedreigd.

De ontploffing en het feit dat een dergelijk explosief bewust aan de voordeur is gehangen heeft een enorme impact gehad op de psychische gesteldheid van de bewoners. Dit blijkt ook uit de onderbouwing van hun vorderingen tot schadevergoeding en uit de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaringen.

De slachtoffers hadden zich in hun eigen woning bij uitstek veilig moeten kunnen voelen. Verdachte heeft die geborgenheid op grove wijze geschonden. De ontploffing heeft ook de nodige schrik in de buurt teweeg heeft gebracht.

Ook moeten beiden ruim 3000 euro aan schadevergoeding betalen.

Loading